El parc logístic català creixerà un 20% en 18 mesos

Segons les xifres que maneja Consulta Navesbarcelona, el parc logístic català d’immobles en rendabilitat creixerà en els propers 18 mesos un 20,50%, el que permetrà trencar la barrera dels 4 milions de metres quadrats. La xifra s’eleva a 8 milions de metres quadrats, si comptabilitzem els magatzems operats pels seus propietaris.

El retorn de l’activitat promotora ha estat propiciat pels següents factors: la creixent contractació de magatzems logístics d’última generació en els exercicis 2015-16, amb prop d’1,1 milions de m² contractats en aquest bienni; una demanda sostinguda en el temps i creixent en volum, propiciada principalment per la confiança en l’evolució de l’economia i la necessitat de nous espais de les empreses dedicades al comerç electrònic; unes taxes de desocupació en mínims històrics, amb ràtios del 1,83% a la primera corona de Barcelona i del 2,41% en el global de Catalunya.

Consulta Navesbarcelona ha comptabilitzat 700.000m² que es lliuraran abans de final de 2018, dels quals el 58% ja troben precomercializados, bé per tractar-se de desenvolupaments clau en mà, o bé per haver-se arrendat durant l’execució del projecte.

La major part del creixement se situa en un radi no superior a 30 km de Barcelona (95%). Per la seva grandària, els magatzems de fins a 10.000 m² representen el 30% dels nous desenvolupaments, en un rang de 10.000m² fins 25.000m² un 37% i més de 25.000m² un 33%.

Pel que fa al ritme de creixement 327.000m2 s’incorporaran al parc al llarg de 2017, 136.000m2 durant el primer semestre de 2018 i els 237.000m2 restants abans de finalitzar l’any vinent.

Sent així, queda una borsa de només 370.000m² si se sumen els metres actualment disponibles més els projectes en execució que encara no han estat llogats.

D’això es deriven dues conseqüències, en primer lloc la consolidació alcista de les rendes en actius disponibles a curt termini i d’altra banda el desenvolupament gradual dels 625.000m2 de projectes clau en mà, que esperen client per iniciar la seva execució.

Fecha del Taller: