El nou Pla de Mobilitat Urbana 2024 fixa un 81% de desplaçaments a Barcelona a peu, en transport públic o en bicicleta

La proposta del Govern Municipal, s’ha presentat a la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat, l’espai de participació i de diàleg sobre la mobilitat de la ciutat que reuneix a prop d’un centenar d’entitats.

En aquest marc, el Govern Municipal ha presentat la seva proposta d’eixos bàsics del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024, per tal de debatre’l amb el conjunt d’associacions que integren el Pacte i els partits del consistori. El document base se seguirà treballant durant les properes setmanes amb l’objectiu d’assolir el màxim consens i de dur-lo a aprovació inicial en comissió de plenari pròximament i votar posteriorment la seva aprovació definitiva.

El Pla de Mobilitat Urbana 2024 es marca quatre reptes principals que passen per oferir respostes en l’àmbit de les necessitats de mobilitat de les persones i les mercaderies, garantint el dret a la mobilitat; vetllar per la salut i la seguretat de les persones; contribuir a la recuperació de l’activitat econòmica i comercial; i combatre la crisi climàtica i millorar la qualitat de l’aire.

El pla actua en cinc grans àmbits: mobilitat segura, sostenible, saludable, equitativa i mobilitat intel·ligent i proposa arribar al següent repartiment modal al 2024:

 • Desplaçaments a peu: passar del 34,35% al 35,27% de quota modal.
 • Desplaçaments en transport públic: passar del 37,33% al 41,25% de quota modal.
 • Desplaçaments en bicicleta: passar del 2,28% al 5% de quota modal.
 • Desplaçaments en vehicle privat: passar del 26,04% quota modal al 18,48%.

Amb aquest repartiment modal, un 81,52% dels desplaçaments es farien a peu, en transport públic o en bicicleta,  assolint la xifra més alta d’etapes realitzades amb mitjans sostenibles

El PMU es marca com a objectius principals:

 • Incrementar la quota dels desplaçaments en modes sostenibles: a peu (+7,5%), en transport públic (+15,7%) i en bicicleta (+129,4%), i reduir els que es fan en vehicle privat (-25,6%).
 • Afavorir el dret a la mobilitat universal, incrementant i millorant les condicions d’accessibilitat i seguretat viària dels espais dedicats als vianants.
 • Ampliar i fer més atractiva a l’usuari l’oferta de la xarxa de transport públic urbà i metropolità i reclamar l’execució de les infraestructures de mobilitat pendents (Rodalies, L9, carrils Bus-VAO, connexió tramviària…).
 • Ampliar i millorar la infraestructura ciclable i les condicions de seguretat viària, aparcament, convivència i intermodalitat de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal.
 • Actuar sobre les condicions d’ús del vehicle privat a motor, incentivant-ne la transició energètica a combustibles nets, regulant-ne l’aparcament i afavorint-ne l’ús eficient i compartit.
 • Ampliar la regulació de la distribució urbana de mercaderies i gestionar-la d’una forma més sostenible, integrada en el territori i intel·ligent.
 • Convertir la mobilitat en un conjunt de serveis de mobilitat multimodals, segurs, eficients i sostenibles al servei de l’usuari utilitzant les TIC, Internet i la gestió de dades.

Per assolir-ho es fixen un seguit d’accions, entre les quals destaquen:

En l’àmbit dels vianants: la construcció de 32 km més de carrers per a vianants; fer 100% accessibles les voreres, alliberant-les d’obstacles; invertir en la mobilitat vertical als barris de muntanya.

En l’àmbit del transport públic: l’extensió dels carrils-bus de connexió a l’àmbit metropolità; la construcció d’estacions intermodals de bus i ferroviàries (Sants i la Sagrera); la construcció de 70 nous km de carrils bus; l’extensió del bus a la demanda; la posada en funcionament d’una APP pública pel taxi; l’extensió de la xarxa de microparades de taxi; assolir la màxima accessibilitat, comoditat i seguretat al metro;

En l’àmbit de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal: extensió de la xarxa de bici i motosharing elèctrics a l’àmbit metropolità; increment d’un 40% de la xarxa de carrils bici.

En l’àmbit de la distribució urbana de mercaderies (DUM): regulació de les mercaderies; la creació d’una micro-plataforma de DUM per districte; impulsar la legislació d’una taxa d’última milla urbana per a les grans distribuïdores.

En l’àmbit del vehicle privat: regular el 90% de l’aparcament en superfície; instaurar a tota la ciutat la velocitat 30 km/h llevat de les grans vies de connectivitat; incentivar els vehicles motoritzats de 0% emissions; consolidació de la Zona de Baixes Emissions.

En l’àmbit de les noves tecnologies: aposta per la mobilitat com un conjunt de serveis compartits, multimodals i sostenibles al ciutadà/na, fent ús de les TIC, Internet i la gestió de dades.

Atesa l’excepcionalitat que s’està vivint amb la COVID-19, l’Ajuntament de Barcelona farà una revisió d’aquí un any de la situació de la mobilitat a la ciutat per tal d’avaluar si cal ajustar les mesures.

Proposta municipal del Pla de mobilitat urbana 2024

Un 81% dels desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta i menys trànsit privat per avançar cap a una mobilitat més saludable, sostenible, segura, equitativa i intel·ligent. Aquestes són les prioritats de la proposta del Pla de mobilitat urbana (PMU) 2024 del Govern municipal, que s’ha presentat avui a la reunió del Pacte per la Mobilitat.

La proposta municipal del PMU 2024 estableix com a reptes principals els següents:

 • Garantir el dret a la mobilitat.
 • Vetllar per la salut i la seguretat.
 • Fomentar un aire més net.
 • Combatre l’emergència climàtica.
 • Contribuir a la recuperació econòmica i la creació d’ocupació en el sector.

Amb aquests eixos de treball, el document planteja accions per a tots els mitjans de desplaçament que conviuen a la ciutat.

Els vianants, la prioritat

L’objectiu és incrementar en un 7,5% els desplaçaments a peu i, per aconseguir-ho, el pla estableix:

 • Crear 32 quilòmetres nous de carrers per a vianants.
 • Alliberar les voreres d’obstacles per fer-les cent per cent accessibles.
 • Instal·lar més escales mecàniques i ascensors per desplaçar-se en vertical als barris de muntanya.

Més transport públic

L’objectiu és aconseguir un 15,7% més de desplaçaments en metro, bus i tramvia. Les accions que es prioritzen són les següents:

 • Habilitar 70 quilòmetres nous de carrils bus.
 • Estendre els carrils bus a l’àrea metropolitana.
 • Estendre el bus a demanda.
 • Reclamar l’execució de l’L9 de metro, rodalies, carrils bus-VAO i la connexió del tramvia.
 • Construir les noves estacions intermodals de bus i ferrocarril a Sants i la Sagrera.
 • Prendre mesures per millorar la comoditat i la seguretat al metro.
 • Crear una nova aplicació pública del taxi.

Una xarxa pedalable ampliada i més eficient

Per aconseguir incrementar els desplaçaments en bicicleta un 129%, s’ampliarà en un 40% la xarxa de carrils bici.

A més, s’impulsarà que el servei d’ús compartit de bicicletes i motocicletes s’estengui a l’àrea metropolitana.

Una distribució de mercaderies més ben organitzada

Per a una DUM més sostenible, integrada i intel·ligent, el PMU 2024 proposa:

 • Ampliar-ne la regulació.
 • Crear una microplataforma de DUM per districte.
 • Impulsar una taxa d’últim quilòmetre urbà per a les grans distribuïdores.
 • Menys trànsit privat i més saludable

L’objectiu és reduir un 25,6% els desplaçaments en cotxe i en moto privats en quatre anys, i incentivar els vehicles de zero emissions.

A més, també és prioritari instaurar a tota la ciutat un límit de velocitat de 30 km/h, tret de les grans vies, consolidar la zona de baixes emissions i regular el 90% de les places d’aparcament.

El PMU 2024, a debat

La proposta municipal del Pla de mobilitat urbana 2024 s’ha presentat avui a la reunió del Pacte per la Mobilitat, que aplega des de fa més de vint anys associacions, empresaris, organismes i entitats públiques per consensuar les prioritats i necessitats en l’àmbit de la mobilitat i avançar cap a un model més saludable, accessible, sostenible i segur.

Ara, la proposta municipal es debatrà amb entitats i grups municipals, abans del debat i la votació del Ple, que es preveu que serà a l’octubre.

A més, d’aquí a un any es revisarà la situació de la mobilitat a la ciutat, avui dia marcada pel context sanitari actual, per si cal fer modificacions del pla.​

Fecha del Taller: