El nou Estudi d’Impacte Econòmic del Port de Barcelona mesurarà el valor afegit de la digitalització

El Port de Barcelona ha iniciat el procés de recollida de dades per a elaborar el seu nou Estudi d’Impacte Econòmic de l’activitat comercial i digital. L’estudi té l’objectiu de valorar la dimensió comercial del Port i, molt especialment, conèixer quin valor afegit genera en l’economia del seu hinterland, així com recollir dades d’altres indicadors per a valorar també l’abast del seu impacte mediambiental i social.

L’estudi dona continuïtat als realitzats amb anterioritat: el darrer Estudi d’Impacte Econòmic va finalitzar-se l’any 2010. Durant aquest període, el Port ha experimentat canvis importants en tots els aspectes, destacant la innovació i la digitalització com els principals factors de competitivitat que ha incorporat la Comunitat Portuària de Barcelona durant aquests darrers 10 anys.

Posar en valor l’esforç realitzat per la Comunitat Portuària de Barcelona

En conseqüència, les enquestes sobre les quals s’està elaborant aquest nou estudi donen una especial atenció a la digitalització, sent el primer cop que un port endega un estudi d’aquestes característiques. D’aquesta manera, l’estudi permetrà posar en valor l’esforç realitzat per les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona en inversions tecnològiques en tots els àmbits operatius i comercials —telematització de processos, automatització i gestió digital de diferents operatives, desenvolupament de PORTIC, innovació en serveis digitals, etc.— i que han fet incrementar clarament la competitivitat del Port.

La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, ha manifestat que aquest estudi “ens ha d’ajudar a posar xifres al salt qualitatiu que ha donat el nostre port durant els darrers anys, en el qual ha tingut un paper rellevant el desenvolupament de la tecnologia digital, un factor que l’està transformant en un Port de Barcelona més competitiu, amb un creixent abast territorial, un menor impacte ambiental i, en definitiva, un port més productiu que millora la competitivitat de les empreses i la societat a la qual dona servei”.

”Estic convençuda que Barcelona no seria el port amb la capacitat que té avui si les empreses no haguessin fet una aposta ferma per la digitalització i ara és el moment de valorar els beneficis que ens ha aportat”, ha afegit Mercè Conesa.

L’enquesta, a més de quantificar els aspectes econòmics, com és la contribució del Port al Producte Interior Brut (PIB) català i espanyol, per exemple, també vol analitzar els altres beneficis que genera l’activitat portuària en el seu entorn. Així, aspectes com l’ocupació generada directament per l’activitat portuària, o la reducció de l’impacte mediambiental gràcies a les mesures implantades en les diferents empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona són recollits en apartats específics.

Per a realitzar l’Estudi d’Impacte Econòmic de l’activitat comercial i digital del Port de Barcelona, que està elaborant l’empresa Ecoatenea, especialitzada en aquests tipus d’anàlisi, s’han seleccionat una sèrie d’empreses especialment representatives del Port, tant pel seu tipus d’activitat com per la implantació en el sector logístic. Actualment s’està realitzant la recollida de dades, procés que finalitzarà el proper mes d’abril.

La presidenta del Port, en nom dels responsables de l’estudi, ha “agraït a les empreses i a les diverses Associacions del Port de Barcelona la seva participació i implicació en aquest treball”.

Fecha del Taller: