El nombre de contractacions de naus logístiques creix a Catalunya un 15%

Durant l’any 2014, la contractació de naus, tant pel que fa a la superfície contractada com al nombre d’operacions, va créixer a Catalunya i també es va reactivar la promoció de naus logístiques, segons l’informe de la consultora Inmobiliaria Estrada & Partners.

En l’informe sobre el mercat de naus logístiques fet per la consultora Estrada & Partners es posa de manifest que durant l’any 2014 es van contractar 312.056 metres quadrats de naus logístiques, xifra que suposa un increment del 15,28% respecte l’any anterior. D’aquesta superfície, 246.856 metres quadrats es van contractar a la primera corona de Barcelona, la zona més propera a la capital catalana. També, del total de metres quadrats contractats, 241.756 (el 77,47% i el doble que l’any 2013) van ser superfícies noves, mentre que la resta, 70.300 metres quadrats (el 22,53%) van ser contractacions fetes per empreses que van reubicar les seves instal·lacions.

El 2014 es van tancar un total de 55 operacions logístiques, un 10,90% més que l’any 2013. Entre les principals operacions d’arrendament de naus logístiques, destaquen la contractació de 32.000 metres quadrats per part de l’empresa Sitasa a El Pla de Santa Maria, 20.000 metres quadrats llogats a ID Logistics a Vilarodona,  15.000 metres quadrats per Aldeasa a Barcelona, 13.375 metres quadrats per Molenbergnatie a la ZAL de Barcelona i 10.000 metres quadrats per l’empresa Naeko a Sant Boi de Llobregat.

Pel que fa a la tipologia de clients que van llogar les naus, un 72,92% van ser empreses del sector logístic i la resta, un 27,07%, empreses destinatàries que van contractar espais per desenvolupar la seva pròpia logística.

També durant l’any 2014, i després de cinc anys en els que no es va promoure nova superfície de naus, es va iniciar la promoció de 20.000 metres quadrats de noves naus logístiques, dada que fa que Catalunya tingui un parc total de naus de darrera generació en règim de lloguer de 2.979.328 metres quadrats, essent la taxa de desocupació del 16,62%, cinc punts percentuals inferior a l’any 2013.

 

Font i foto: BCL 

Fecha del Taller: