El mercat logístic a Catalunya mostra clars signes de recuperació

Segons Cushman & Wakefield, durant el primer trimestre de l’any la contractació de superfície logística ha superat els 200.000 m2, xifra que suposa un 27% més de metres quadrats contractats respecte al mateix període de l’any anterior.

Segons Cushman & Wakefield la contractació de superfície logística durant els tres primers mesos de l’any ha arribat als 212.000 metres quadrats, un 27% per sobre de l’absorció registrada en l’últim trimestre de l’any 2014. Tenint en compte el resultat total registrat en exercicis anteriors, el mercat logístic mostra en aquest moment de l’any clars signes de recuperació. De les xifres es desprèn que el 2015 pot ser un any excel·lent pel que fa a contractació logística es refereix tenint en compte que en només un trimestre s’han arribat a assolir uns nivells d’absorció que representen el 65% de l’absorció total anual de l’any 2014 .

Pel que fa a les zones, el major volum de superfície contractada s’ha signat al Baix Llobregat i a Barcelona juntament amb la zona del Tarragonès, arribant les tres àrees a assolir gairebé el 50% del volum contractat.

En total s’han comptabilitzat 17 operacions de les quals 14 d’elles superen els 5.000 m2. La principal operació correspon a la reorganització de Decathlon a Catalunya, amb el seu nou centre logístic de 40.000 m2 a Sant Esteve Sesrovires.

A raó d’aquesta pujada de la demanda, la taxa global de disponibilitat logística segueix corregint-se a la baixa, en l’actualitat aquesta se situa al voltant del 19%. Al desembre de 2013 va arribar a superar el 24%. A la zona prime, la taxa de disponibilitat és avui d’aproximadament el 13%.

Segons Cushman & Wakefield “el mercat logístic podria estar sense dubte iniciant un canvi de cicle impulsat sobretot per la millora d’una banda de les exportacions i d’altra banda del consum”.

Font i foto: BCL

Fecha del Taller: