El Grup de Treball de Formació i Ocupació del Consell Rector del Port de Barcelona impulsa les formacions orientades al transport per carretera

El 29 de setembre, en el marc del Grup de Treball de Formació i Ocupació, s’ha celebrat una jornada informativa de la nova oferta de formació que s’ha iniciat aquest curs acadèmic 2022-23 en els centres de l’Institut de Logística de Barcelona i l’Institut de la Mare de Déu de la Mercè, pertanyents al Consorci d’Educació de Barcelona. Aquests nous estudis han d’ajudar a les empreses a poder captar a persones formades en els àmbits de conducció i gestió del transport per carretera.

El sector del transport per carretera, a través de les associacions sectorials a Barcelona, ATEC i SINTRAPORT, ha detectat una mancança de perfils professionals concrets per al desenvolupament de l’activitat econòmica de les empreses transportistes. El sector està patint l’envelliment dels seus treballadors, especialment d’aquells que es dediquen a la conducció, i ha detectat la manca de perfils tan necessaris com els caps de tràfic.

Per a combatre aquesta situació i recuperar el talent entre les empreses de transport a Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona ha posat en marxa una estratègia integral per a donar resposta a la situació:

La implantació d’un nou cicle de formació professional sobre conducció de vehicles, que permetrà formar futurs conductors de camió.

La creació d’un centre de formació integral sobre logística: l’Institut de Logística de Barcelona, el qual dona resposta a perfils basats en la gestió del transport

S’ha destacat que durant l´any 2021, es varen crear 1000 noves places de Formació professional, de les 11.000 existents, i de les que es reben 20.000 sol·licituds, així com l´elevada ocupació de l´alumnat de Formació Dual, amb una contractació en un 70-80% en el primer any de finalització dels estudis, en tasques directament relacionades amb els estudis cursats.

A la llum d’aquestes iniciatives, el Grup de Treball de Formació i Ocupació del Consell Rector del Port de Barcelona ha organitzat una jornada per a compartir l’estratègia i l’oferta formativa que s’inicia aquest curs acadèmic amb l’objectiu de crear sinèrgies entre les empreses i els centres de formació a través de projectes de formació, pràctiques d’FP dual i captació de talent ajustat a la demanda.

En la jornada han participat Eduard Rodés, president del Grup de Treball acompanyat per Oscar González, president d’ATEC i Jorge Fernández, President de SINTRAPORT, que han manifestat les necessitats del sector. Per a donar-hi resposta, Josep Ramon Domingo, de la direcció d’Ensenyaments Postobligatoris i de règim especial del Consorci d’Educació de Barcelona, Álex Salinas, sotsdirector de l’Institut de la Mare de Déu de la Mercè i Mercedes García, professora i cap d’estudis del ILB han explicat l’estratègia, els continguts i les vies de col·laboració estreta entre els centres i les empreses.

Finalment, Francesc Bonada, cap d’organització i sostenibilitat del Port de Barcelona i Eduard Rodés han tancat la jornada recordant la importància de la col·laboració amb el teixit empresarial, per tal de conèixer les necessitats ocupacionals i poder adaptar els cicles formatius a les necessitats de l´empresariat.

Fecha del Taller: