El Govern analitzarà l’impacte en la cadena logística de crisis globals com la guerra a Ucraïna

El Govern analitzarà l’impacte en la cadena logística de crisis o escenaris d’incertesa a nivell global, com la guerra a Ucraïna o pandèmies com la del coronavirus i plantejarà mesures per a pal·liar-ne els efectes. La Comissió Interdepartamental de l’Estratègia logística per a la internacionalització de l’economia catalana (ELIEC) s’ha constituït avui i s’ha dotat de l’estructura per implementar el full de ruta cap a la consolidació del sistema logístic català. Així, aquest l’òrgan, que presideix el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, ha creat sis grups de treball que, organitzats per àmbits d’actuació, vetllaran pel compliment de les 60 mesures que preveu l’Estratègia.

Els eixos de la Comissió abasten els àmbits de la sostenibilitat i competitivitat, la coordinació publicoprivada, el sòl logístic multimodal, els corredors logístics multimodals clau i la càrrega i logística aeroportuària. A més del grup de treball per analitzar l’impacte de les crisis globals, s’han creat els següents:

  • Anàlisi d’amenaces i oportunitats de la crisi de l’automoció i altres sectors estratègics
  • Pautes per l’homogeneïtzació del marc normatiu de la DUM.
  • Modificacions legislatives per facilitar l’activitat logística i assegurar una resposta àgil i adient a la demanda de sòl logístic i industrial
  • Eines per inventariar sòl industrial i logístic
  • Impuls a la finalització del Corredor Mediterrani, per planificar terminals que siguin adequades a les necessitats del transport multimodal

El Govern va aprovar el febrer de 2021, l’Estratègia logística per a la internacionalització de l’economia catalana, elaborada amb la col·laboració i amb el consens de més de 200 persones i institucions del país, amb l’objectiu de fomentar la competitivitat del sector del transport i la logística a Catalunya mitjançant la seva modernització i internacionalització. El document conté 19 projectes amb 60 mesures que s’organitzen en 5 comissions de treball.
El 8 de març passat, el Govern va crear la Comissió Interdepartamental de l’ELIEC, formada pels departaments de Presidència, Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, Economia i Hisenda, Empresa i Treball, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Acció Exterior i Govern Obert i Educació.

Fecha del Taller: