El gas natural liquat comença a utilitzar-se com a combustible per a camions al Port de Barcelona

Al Port de Barcelona ja circula de forma regular el primer camió impulsat per gas natural liquat (GNL. L’Associació de Transportistes Empresaris de Contenidors (ATEC) de Barcelona i la direcció general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per fomentar l’ús de gas natural com a combustible per a transport de mercaderies d’alt tonatge, especialment amb origen o destí al Port de Barcelona. L’acord va ser signat el 16 de juny per la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, i el president de l’Associació de Transportistes Empresaris de Contenidors (ATEC), Vicente Ortiz,

El Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha compromès a estudiar la implementació d’ajuts i altres mesures de foment dels vehicles propulsats per aquest combustible, promoure’n l’ús professional, difondre els avantatges ambientals del gas natural en el transport, i analitzar el potencial d’aquesta propulsió en relació amb les polítiques ambientals i d’industrialització.

Per la seva banda, l’ATEC promourà l’ús d’aquests vehicles, fomentarà el desenvolupament de nous models de vehicles a gas i en divulgarà entre els seus associats els avantatges ambientals en el transport. De fet, l’associació ja està provant un camió portacontenidors IVECO que funciona exclusivament amb gas natural comprimit i liquat (GNL i GNC) i que és propietat de l’empresa Autotransmar.

Suport del Port de Barcelona a aquesta iniciativa

El Port de Barcelona dóna suport a aquesta iniciativa, que ajuda a estendre l’ús del gas com a combustible en el sector del transport terrestre de mercaderies.

El Port de Barcelona ha apostat per l’ús del GNL com a combustible per a la maquinària i transport terrestre i marítim en l’àmbit portuari com a solució sostenible per a la mobilitat dins el Port i per a reduir les emissions de gasos contaminants. El canvi de combustible s’ha començat a produir a nivell mundial i els ports, a més, són nodes ideals per al desenvolupament d’aquest canvi, perquè en aquests conflueixen les cadenes logístiques amb diversos modes de transport.

La implicació de les navilieres, les companyies gasificadores (Enagas) i de les empreses de transport terrestre, com les associades a ATEC, és essencial per a aconseguir la implantació del GNL. El Port treballa per a donar a conèixer els beneficis que el canvi de combustible suposarà per a la competitivitat del transport a causa del menor preu del gas natural respecte dels combustibles derivats del petroli, un benefici que repercuteix en la indústria i en d’altres activitats de serveis.

Fecha del Taller: