El desenvolupament de la ZAL del Port Tarragona fa un altre pas endavant amb la licitació del seu accés soterrat

El Port Tarragona fa un pas mes endavant per desenvolupar la ZAL amb el segon projecte dels accessos a la ZAL. Es tracta de donar continuïtat al “Vial d’accés a la ZAL”, actualment en execució, fins a connectar amb la C-31 a la rotonda de la Piconadora i amb el vial exclusiu per vehicles pesats “dels Prats”. L’obra té un termini d’execució de 12 mesos i un pressupost de licitació de 5.989.678,53 € (abans d’IVA).

Aquesta connexió es realitza mitjançant diversos ramals de connexió i amb un pas inferior per sota la carretera C-31b. Es tracta doncs, d’una obra d’accessos per carretera i que completarà la connexió de la ZAL i el Port amb la carretera C-31b, el vial de pesats dels Prats i amb l’A-7 i l’AP-7.

El pas inferior per sota la carretera C-31b es realitzarà amb un calaix executat “in-situ” de formigó armat i s’executarà per fases per tal de minimitzar les interferències amb la circulació de l’actual carretera C-31b. L’obra inclou també tots els ramals de connexió amb les diferents carreteres, els elements de drenatge, il·luminació, senyalització i seguretat.

Què suposarà la ZAL al Port de Tarragona i el territori?

El desenvolupament de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Tarragona preveu la construcció d’aproximadament 915.000 m2 que beneficiarà l’eficiència logística de les empreses, reduiran costos i riscos, alhora que accelerarà la cadena logística.

La ZAL també suposarà la creació de més de 4.200 llocs de treball directes i indirectes. Aquest espai implicarà un increment del 20% de l’espai per a les activitats logístiques al Port de Tarragona i un impacte positiu en el tràfic marítim xifrat en un increment d’entre 2,7 i 4,6 milions de tones més a l’any.

Per a la construcció de la ZAL s’inclouran tecnologies innovadores per augmentar l’eficiència energètica portuària i la sostenibilitat, incloent-hi un disseny urbanístic sostenible, elements per a la mitigació del canvi climàtic i criteris d’eficiència energètica

Fecha del Taller: