El Consorci de la Zona Franca farà inversions per valor de 38 milions d’euros durant el 2016

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) compta amb el pressupost aprovat per a l’any 2016, que contempla una previsió de guanys de 10,1 milions d’euros que li permetran emprendre una nova etapa d’inversions.

Pel que fa al Polígon Industrial de la Zona Franca i la seva Zona Franca Duanera, l’entitat ha explicitat la voluntat d’emprendre inversions en vials, connexions d’aigua, descontaminació de parcel·les, renovació d’enllumenat, condicionament de naus, seguretat, urbanització de carrers, creació de molls de càrrega, inversions en xarxes informàtiques etc., inversions que totalitzen més de 12 milions d’euros per l’any 2016.

Properament el polígon farà un salt endavant, gràcies a la millora competitiva que suposarà el proper mes de febrer l’arribada de la línia 9-sud del metro a aquesta zona industrial, a mig camí del centre urbà de Barcelona i el seu aeroport. En una segona fase s’espera l’enllaç del metro per a la resta del polígon, a través de la denominada L-10, que circularà per un viaducte.

Quant a altres inversions immobiliàries, el Consorci en 2016 té previst invertir 26,6 milions d’€ en projectes urbans, accions que es concentren en la promoció d’habitatge públic al barri de la Marina (7,9 milions) i a les Antigues Casernes de Sant Andreu (18,6).

Fecha del Taller: