El Consorci de la Zona Franca de Barcelona avança en el compliment dels ODS

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha presentat al Pacte Mundial-Global Compact l’Informe de Progrés 2019-2020 informant dels avanços realitzats per l’entitat en la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. L’entitat és membre del Pacte Mundial des de 2017 i el 2019, en el seu nou plantejament estratègic, va situar els ODS en el centre de totes les seves activitats.

L’informe posa de manifest la implicació de tots els departaments del CZFB en l’anàlisi i en la priorització d’accions que permetin avançar en el compliment dels reptes i objectius de l’Agenda 2030

En aquest sentit, Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al CZFB, destaca com l’entitat, com a organisme públic dinamitzador de l’economia i l’activitat empresarial de la regió metropolitana de Barcelona, “en una conjuntura complexa marcada per la pandèmia hem continuat promovent projectes d’interès general per a evitar que ningú pugui quedar enrere, sempre tenint en compte els nostres compromisos, objectius i accions en matèria de responsabilitat social, medi ambient i bon govern corporatiu”. Així mateix, Navarro insisteix en la intenció del CZFB de convertir-se en un referent de l’àmbit econòmic i industrial en la implementació dels ODS.

Vuit ODS prioritaris en el dia a dia del CZFB

L’entitat ha mostrat el seu compromís amb els 17 ODS, encara que treballa dia a dia de forma més específica en vuit d’ells. En primer lloc, i amb una posició més transversal, l’entitat treballa de manera permanent en l’ODS 17, que busca aliances per a aconseguir objectius. De la mateixa forma, el CZFB aposta per una col·laboració público-privada com a manera de construir projectes sòlids i que durin en el temps.

En referència a l’ODS 4, relacionat amb l’educació de qualitat, l’entitat ha aconseguit diversos acords per a promoure la formació professional dual en les empreses i, a més, treballa en el projecte de l’emblemàtic edifici de Correus a Barcelona, on entre altres iniciatives preveu instal·lar un centre de formació a la carta en matèria tecnològica per a donar resposta a les necessitats reals del teixit empresarial.

Respecte l’ODS 5, sobre la igualtat de gènere, el CZFB ha creat el Consell de la Dona de la Zona Franca de Barcelona, el primer de l’àmbit industrial, impulsat al costat de directives del AMB, COCEMFE, Covestro, Cellnex, TMB, Port de Barcelona, Nissan i ZAL Port, amb l’objectiu de treballar en la paritat en el sector. Així mateix, ha impulsat la primera edició de BWAW un esdeveniment híbrid amb l’objectiu d’accelerar i dinamitzar la igualtat de gènere i ajudar a aconseguir la participació plena i la igualtat d’oportunitats de la dona en el sector industrial a nivell local i global.

Pel que fa a l’ODS 7, que implica el desenvolupament d’energia assequible i no contaminant, el CZFB ha elaborat un pla per a instal·lar plaques fotovoltaiques en el Polígon de la Zona Franca i associar-se amb TMB per a crear una hidrogenera a la Zona Franca.

Per a fomentar el treball decent i el creixement econòmic, tal com estableix l’ODS 8, el CZFB ha creat l’esdeveniment Barcelona New Economy Week (BNEW) l’objectiu del qual és abordar els reptes de l’era post-covid i posicionar a Barcelona com a capital de la nova economia. Respecte l‘ODS 9 sobre indústria, innovació i infraestructura, la implicació del CZFB ha estat considerable en els últims dos anys. En primer lloc, amb la creació i posterior ampliació de la 3D Incubator, la primera incubadora d’Europa d’alta tecnologia d’impressió 3D desenvolupada al costat de Leitat i amb el suport de fons FEDER. En la mateixa línia, el mes vinent de setembre CZFB, amb Leitat com partner tecnològic, inauguraran la DFactory Barcelona, unes instal·lacions de 17.000m2 a la Zona Franca de Barcelona que es convertiran en el principal node d’indústria 4.0 del sud d’Europa.

A l’ODS 11, centrat en crear ciutats i comunitats sostenibles, el CZFB ha posat en pràctica una política de foment de la mobilitat sostenible a la Zona Franca de Barcelona. Finalment, respecte a l’acció pel clima promulgada a l’ODS 13, l’entitat ha impulsat la recollida mancomunada de residus a la Zona Franca i promogut l’ús de fonts renovables per a la producció energètica.

Fecha del Taller: