El comerç exterior de Catalunya creix en el primer semestre

En el primer semestre de 2016, el valor de les exportacions catalanes de mercaderies es van situar en 32.539,8 milions d’euros, el que significa un avanç del 2% respecte al mateix període de 2015. Les vendes a l’exterior de Catalunya representen el 25, 4% del total exportat per Espanya.

Destaquen les exportacions del sector de productes químics (26,5% del total), béns d’equip (19% del total), aliments (13,5% del total), manufactures de consum (12,2% del total) i béns de consum durador (1,5% del total) que han registrat increments del 1,4%, 15,8%, 5,5%, 1,7% i 7,3% respectivament, en comparació amb les dades del mateix període del 2015.

Per la seva banda, les importacions del període van registrar un augment del 3,4%, assolint el valor de 39.116,7 milions d’euros. Les compres a l’exterior de Catalunya suposen el 28,8% del total de les importacions espanyoles.

Les exportacions de les províncies catalanes van registrar pujades: Barcelona un 3%, Girona un 0,9% i Lleida un 3,4%, mentre que les de Tarragona van baixar un 4,2%.

Pel que fa a les importacions, van créixer les compres de Barcelona (4,4%) i Girona (1,4%) i van descendir les de Lleida (-2,5%) i Tarragona (-1,4%).

Fecha del Taller: