El comerç electrònic bat rècords a Catalunya amb 94 milions d’operacions el 2021, segons l’Observatori de la Logística de CIMALSA

El nombre d’operacions de comerç electrònic a Catalunya va arribar als 94 milions el 2021, xifra que reflecteix el repte que suposa per a la gestió de la logística urbana. Així ho apunta l’Observatori de la Logística de CIMALSA, una eina que analitza 47 indicadors de competitivitat que permeten conèixer la situació actual i futura del sector logístic.

CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, que promou, desenvolupa i gestiona infraestructures i centrals per al transport de mercaderies, la logística i la mobilitat, ha presentat aquest matí al Saló Internacional de la Logística l’actualització dels principals indicadors.

A més de la revisió de paràmetres previs, l’edició d’enguany incorpora com a novetat nous indicadors detallats sobre la contractació laboral en el sector. En aquest sentit, les dades assenyalen que el nombre de contractes laborals signats al sector del transport i les activitats d’emmagatzematge, van assolir el 2021 un màxim, amb gairebé 230.000 contractes signats, superant lleugerament el valor assolit el 2019 abans de la Covid-19.

La directora corporativa de CIMALSA, Fina Jarque, explica que “la contractació està relacionada amb l’e-commerce i, malgrat aquests 94 milions d’operacions, és molt estacional i obliga que les contractacions s’estacionalitzin quan, de fet, els contractes indefinits son la logística i el transport que durant tot l’any exerceixen la seva activitat”.

A més, es comença a observar un canvi de tendència en el tipus de contractació al sector, ja que el percentatge de contractes indefinits ha crescut, passant de situar-se a l’entorn del 10% al 2021 a arribar a un 35% al març-abril de 2022. Un creixement que apunta a una relació amb la darrera reforma laboral implementada.

Des de CIMALSA s’ha volgut incidir un any més en l’anàlisi de la representació de les dones al sector logístic. Segons l’Observatori, la presència de dones al sector del transport i l’emmagatzematge és del 25%: es tracta de la xifra més alta registrada al sector, però se situa per sota dels valors del conjunt de l’economia catalana. “És un repte del propi sector”, ha afirmat Jarque.

El comerç, en auge després de la Covid-19

La quantitat de mercaderies gestionades pel sistema logístic català va assolir el 2021 els 434 milions de tones, un increment del 2% sobre el total de mercaderies transportades l’any 2019, prèviament a l’impacte de la Covid-19.

Pel que fa al valor dels intercanvis comercials, també s’observa com el 2021 es va recuperar de la davallada produïda al 2020, superant en un 4% els valors de l’any 2019 i assolint un nou valor màxim. El flux internacional és el que major creixement experimenta al 2021 -un 20% respecte l’exercici anterior-, tot i que en conjunt des del 2019 ha registrat un increment més modest, del 3%.

L’Observatori de la Logística, que es pot consultar en format digital i amb les dades actualitzades en temps real, analitza també els efectes del preu del combustible en l’estructura de costos del transport de mercaderies viari i apunta que, l’any 2021, tot i reduir-se el consum de combustibles tradicionals en automoció, no va disminuir en el transport viari de mercaderies, que funciona majoritàriament amb combustibles tradicionals. Aquest fet implica, doncs, un gran impacte de la variabilitat del preu del combustible al sector.

En línia amb la implementació de les zones de baixes emissions (ZBE) a les ciutats, l’Observatori examina la tipologia de vehicles al sector. Així, tot i la progressiva introducció de vehicles amb distintiu ambiental, el 2021 el percentatge de vehicles sense distintiu és encara elevat, amb un 38% de les furgonetes i el 43% dels camions sense l’etiqueta. Aquesta realitat pot complicar la gestió de la distribució urbana de mercaderies als municipis amb ZBE, i és un repte que caldrà afrontar entre tots els actors, havent de buscar altres alternatives com la distribució en hores vall o la renovació de la flota de vehicles.

L’Observatori de la Logística es va engegar el 2004 per CIMALSA, amb la participació de la Generalitat de Catalunya, empreses i sectors acadèmics i el suport de l’Institut Cerdà, així com experts del sector logístic amb l’objectiu d’impulsar el coneixement del sector i esdevenir una eina clau per a la planificació i la gestió del sistema logístic català.

Consulta l’Observatori al web de CIMALSA.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2JjZWZiOGMtZjRhNS00ODJiLTg3YzYtOTNjZGY5MjlhN2Q3IiwidCI6IjkxOGY3NTU1LTAzNGQtNDFhZS05OTM1LWJmNzg3YTdjMjk1OSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection653de4725211015929a6

Fecha del Taller: