El Col·legi d’Agents de Duanes de Barcelona i Barcelona-Catalunya Centre Logístic signen un conveni de col·laboració

El Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona (COACAB) i l’asssociació Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) han signat avui un acord que preveu que ambdues organitzacions generaran sinergies en benefici dels seus associats i per a la millora competitiva del sistema logístic a Catalunya

L’acord, signat pel president de BCL, Pere Navarro, i el president del Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona, Antonio Llobet, estableix la col·laboració en àrees d’interès comú, com la participació en congressos, projectes, formació i altres activitats que es considerin oportunes en els seus respectius àmbits i tant de caràcter nacional com internacional.

El conveni compromet a totes dues organitzacions a obrir les seves diferents activitats als socis de l’altra entitat i a participar activament en jornades i programes formatius que siguin d’interès comú.

BCL treballa per a la millora de la competitivitat i la promoció de Catalunya com a plataforma logística euromediterrània. Està integrada per les principals empreses privades i públiques del sector logístic i per associacions professionals, entitats dedicades a la formació i a la innovació, així com altres organismes i institucions d’investigació i desenvolupament industrial, econòmic i logístic. BCL, a través dels seus diferents comitès, és un fòrum d’anàlisi, debat i reflexió dels professionals sobre el present i el futur del sector logístic de Catalunya.

El Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona és una entitat de dret públic creada l’any 1923 que té per missió agrupar al col·lectiu dels Agents de Duanes/Representants Duaners de Barcelona i les empreses associades, vetllar pels seus interessos i representar-los davant les institucions. El COACAB també actua com a motor d’interaccions i sinergies entre els seus membres, forma a professionals en l’àmbit del comerç internacional i facilita l’accés a la professió de les noves generacions.

Fecha del Taller: