El Clúster Railgrup participa en tres projectes europeus enfocats al desenvolupament del transport ferroviari de mercaderies

El Clúster Railgrup també lidera el grup de treball per al sector mercaderies de l’European Railway Clústers Initiative (ERCI), entitat que fomenta la R+D+I i la cooperació tecnològica orientada a la mobilitat i la multimodalitat en la indústria ferroviària.

Railgrup està desenvolupant en col·laboració amb els seus associats i altres entitats, tres nous projectes relacionats amb el sector del transport ferroviari de mercaderies: iFreightMed, HERMES i TRANSBOX.

iFreightMed és un projecte liderat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que s’està duent a terme en col·laboració amb el Clúster carni INNOVACC. IDP realitza l’estudi de factibilitat inicial del transport d’aquest tipus de mercaderies i els efectes relatius a la cadena de fred. Tot això dins del marc del Comitè Multimodal de Rutes Ferroviàries amb CIMALSA, Consell de Cambres de Catalunya, Autoritat Portuària de Barcelona (APB), Autoritat Portuària de Tarragona (APT) i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El Consorci es completa amb DHL, RolenTech, 3M, AVEnginyers, CTM i Frigicoll.

TRANSBOX, que està liderat per Promaut i compta amb finançament del programa NUCLIS d’ACCIÓ, és un projecte que té per objectiu desenvolupar noves tecnologies per a l’automatització i optimització de la càrrega i descàrrega de mercaderies en operacions de transport intermodal.

El projecte HERMES està liderat per Iberpotash i compta també amb la participació d’FGC i IDP. El projecte, amb finançament del programa H2020 per a PIMES, està enfocat a l’àmbit del transport intel·ligent i verd (‘Smart and Green Transport’).

A més, des del mes de febrer, el Clúster Railgrup lidera el grup de treball per al sector mercaderies de l’European Railway Clústers Initiative (ERCI), un col·lectiu constituït en 2009 amb l’objectiu de fomentar la R+D+I i la cooperació tecnològica orientada a la mobilitat i la multimodalitat en la indústria ferroviària. Actualment està format per nou Clústers tecnològics de vuit estats membres de la Unió Europea.

Per la seva banda, el Clúster Railgrup, creat l’any 2002, té per objectiu potenciar la competitivitat global dels seus membres, promovent, representant i defensant els seus interessos col·lectius. Actualment compta amb unes 100 empreses associades i un volum de facturació global de 17.000 milions d’euros.

Font i foto: BCL

Fecha del Taller: