El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya i Barcelona-Catalunya Centre Logístic signen un conveni de col·laboració

El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i l’associació Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) han signat un acord de col·laboració per a intercanviar coneixements en els seus respectius àmbits i potenciar l’organització d’activitats conjuntes.

L’acord, signat pel president de BCL, Pere Navarro; el president del CEEC, Xavier Farriols, preveu que ambdues organitzacions treballaran conjuntament pel desenvolupament d’estudis, activitats i formació específica que promogui el coneixement d’una gestió energètica eficient en l’àmbit de la logística i el transport.

El conveni compromet a totes dues organitzacions a obrir les seves diferents activitats als socis de l’altra associació, a participar activament en congressos, projectes formatius, etc. que siguin d’interès comú i especifica que el CEEC s’incorporarà de manera activa en la Comissió de Logística Sostenible de BCL.

Entre els punts inclosos en aquest acord de col·laboració destaca la organització de jornades, tallers i activitats formatives destinades a facilitar la posada en marxa de solucions energètiques eficients en el sector logístic. En conseqüència, l’acord també contempla el desenvolupament de projectes pilot d’innovació energètica aplicats a la logística i l’elaboració de guies de bones pràctiques.

BCL treballa per a la millora de la competitivitat i la promoció de Catalunya com a plataforma logística euromediterrània. Està integrada per les principals empreses privades i públiques del sector logístic i per associacions professionals, entitats dedicades a la formació i a la innovació, així com altres organismes i institucions d’investigació i desenvolupament industrial, econòmic i logístic. BCL, a través dels seus diferents comitès,és un fòrum d’anàlisi, debat i reflexió dels professionals sobre el present i el futur del sector logístic de Catalunya.

CEEC és un ens que, a través de la col·laboració entre les empreses i les entitats associades procedents d’àmbits com el tecnològic, de recerca, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té per finalitat impulsar l’àmbit de l’energia eficient. El CEEC es constitueix com a agrupació empresarial sense ànim de lucre que agrupa organitzacions que, dins de les seves activitats, ofereixin, promocionin o desenvolupin productes o serveis relacionats amb l’eficiència energètica en els camps dels edificis, la mobilitat, els serveis públics, la indústria i la formació.

Fecha del Taller: