El CIAC i Miebach Consulting treballen per millorar la logística en el sector de l’automoció

El Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) i Miebach Consulting han portat a terme un estudi per identificar oportunitats de millora per al sector automobilístic a la zona de Catalunya, concretament per a la gestió logística dels envasos i contenidors utilitzats per els fabricants de sistemes i components per lliurar les seves peces a les plantes d’acoblament de les grans marques. Segons aquest estudi, hi ha diversos factors que permeten reduir costos i compartir recursos, com optimitzar fluxos de transport conjunts o habilitar zones destinades a determinats serveis auxiliars associats a la logística de contenidors.

Amb la col·laboració de Miebach Consulting s’ha desenvolupat un projecte que ha inclòs la comprensió de la tipologia i el funcionament dels fluxos dels envasos i contenidors i tota la casuística associada (transport, neteja, inspecció, reparació, pèrdua, rotació, etc. ), així com l’alineació de la comunitat de proveïdors instal·lats a Catalunya sobre la possibilitat de generar eficiències en aquest àmbit.

Una de les principals conclusions de l’estudi és que hi ha grans oportunitats de millora per al sector a través de la col·laboració entre empreses, compartint les seves activitats logístiques. Específicament, s’han identificat oportunitats via l’optimització dels fluxos de transport conjunts de subministrament de contenidors. Una altra de les vies és analitzar possibilitats de compartir serveis de neteja / eliminació d’etiquetes i la classificació d’envasos per a diferents empreses, de forma automatitzada i integrada dins els seus fluxos regulars de transport.

Aquestes iniciatives col·laboratives permetran una major eficiència a través de la compartició de les operatives i dels espais destinats a aquestes activitats, així com la millora de l’estat del parc de contenidors per a tots els actors de la cadena de subministrament automobilística.

Fecha del Taller: