El CETMO tanca al Marroc la ronda de visites als països del Magrib amb futures accions a l’agenda

Una delegació del Centre d’Estudis del Transport per la Mediterrània Occidental (CETMO) encapçalada pel seu director general Óscar Oliver, ha viatjat al Marroc amb l’objectiu de continuar preparant la 9ª Conferència Ministerial del GTMO 5+5 (Grup dels Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental), que tindrà lloc el novembre a Mauritània i comptarà amb la presència dels ministres de transport de les dues ribes de la Mediterrània Occidental. Hi participaran Espanya, França, Itàlia, Malta i Portugal per la banda europea i Algèria, Líbia, Marroc, Mauritània i Tunísia per la banda del Magrib.

El CETMO desenvolupa les funcions de secretariat tècnic permanent del GTMO 5+5, és per aquest motiu que a principis d’any va encetar una ronda de visites als ministeris i altres empreses o ens públics relacionats amb el transport i la logística dels països del Magrib, que ha conclòs al Marroc.

Durant la seva estada al país el CETMO s’ha reunit amb la Direcció d’Estratègia, Programes i Coordinació de Transports, la Direcció de Transports per Carretera i Seguretat Viària, la Direcció de Carreteres, la Companyia d’Autopistes del Marroc, l’Oficina Nacional de Ferrocarrils, la Direcció de Ports i Domini Públic Marítim, l’Agència Marroquina de Desenvolupament Logístic, l’Agència Nacional de Ports, la Direcció de la Marina Mercant i la Unió pel Magrib Àrab. La reunió més important ha estat amb el secretari d’estat del Ministeri d’Equipament, Transport, Logística i Aigua amb el qual s’han compartit les necessitats i propostes de treball dels diferents països del Magrib.

Properament el CETMO començarà una altra ronda de visites, aquest cop als països europeus de la Mediterrània Occidental, de cara a continuar avançant en els continguts que hauran de centrar l’activitat del GTMO 5+5 en els propers anys.

Grups de treball com a futures línies d’actuació del GTMO 5+5

Arran de les conclusions extretes de totes les reunions que ha realitzat el CETMO als països del Magrib, s’ha detectat la necessitat d’avançar cap a la creació de grups de treball específics que siguin capaços d’abordar projectes concrets en matèria de transports en l’àmbit territorial de la regió.

Tot i que estan encara en fase preliminar i de definició, es veuen necessaris grups de treball de transport de mercaderies per carretera, de transport públic de viatgers, de transport aeri, de ports i transport marítim i de logística.

Serà la conferència de ministres de transport del proper novembre la responsable de validar la creació dels grups de treball i la seva posada en funcionament.

Aquest grups de treball bàsicament serviran per dotar als països del Magrib del coneixement en matèries específiques de transport que tenen els països del sud d’Europa, tot enfortint els llaços de la cooperació euromediterrània.

Fecha del Taller: