El CETMO defensa el corredor multimodal transmagrebí en un col·loqui sobre l’alta velocitat al Marroc

Ara fa un any, el Marroc va inaugurar la seva primera línia d’alta velocitat ferroviària, denominada Al Boraq, la qual uneix les ciutats de Casablanca amb Tànger passant per la capital Rabat. Arran d’aquesta efemèride el govern del Marroc ha organitzat el segon col·loqui sobre l’alta velocitat ferroviària al Marroc, en què hi han participat actors internacionals d’alta rellevància en el sector del ferrocarril.

El CETMO ha estat convidat com a organisme clau en la cooperació en matèria de transports a la Mediterrània Occidental i ha compartit mesa de ponents amb representats d’operadors i administradors d’infraestructures experts en alta velocitat ferroviària, així com amb la Unió Internacional del Ferrocarril (UIC).

La intervenció realitzada pel CETMO s’ha basat en posar en valor el Corredor Multimodal Transmagrebí i sobretot l’eix ferroviari transmagrebí que inclou aquest. Els tres punts bàsics de la intervenció del CETMO han estat els següents:

Ròtula entre Europa i Àfrica. El Corredor Multimodal Transmagrebí, i per tant l’eix ferroviari transmagrebí, són una ròtula indispensable entre Europa i Àfrica i la continuació lògica del Corredor Mediterrani de les xarxes transeuropees de transport (TEN-T) cap al sud. D’aquesta manera és molt important avançar cap a la compleció d’aquest eix ferroviari que consta de 5.462 km de línies pel transport de viatgers i 6.723 km de línies per a mercaderies, de les quals més de 4.000 km són compartits (dades del CETMO de 2016). La vessant ferroviària és la que necessita més inversió del Corredor Multimodal Transmagrebí, ja que més del 70% d’aquesta hauria d’estar destinada a aquest mode de transport.

Intermodalitat entre mode marítim i ferroviari. La intermodalitat és un dels factors clau en el desenvolupament del Corredor Multimodal Transmagrebí, ja que la majoria de mercaderies es transporten en rutes de transport marítim curt (Short Sea Shipping) i la seva bona connexió amb el ferrocarril esdevé una necessitat primordial per la millora de les condicions de transport a la regió mediterrània.

Relacions econòmiques entre països del Magrib. Una de les facetes més interessants del Corredor Multimodal Transmagrebí és l’afavoriment de les relacions econòmiques, no només entre els països de la ribera sud i nord de la Mediterrània, sinó especialment entre els països del sud.

Fecha del Taller: