El CETMO comparteix a les Nacions Unides la seva experiència impulsant grans projectes transnacionals d’infraestructures de transport

El transport sostenible i la creació de corredors de transport multimodal, connectant múltiples països entre sí i amb les regions veïnes, és una prioritat per a les Nacions Unides, per a facilitar la integració i el desenvolupament econòmic i social. Per això, i amb l’objectiu de compartir i debatre experiències i bones pràctiques pel desenvolupament i l’operacionalització de les connexions de transport entre Europa i Àsia, el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides va organitzar el passat 26 de novembre una conferència que va reunir 155 delegats de 30 països de la regió euroasiàtica. A l’acte hi havia també representants dels ministeris de transports i de comerç, autoritats frontereres, operadors d’infraestructures, i investigadors i acadèmics.

El Centre per a l’Estudi del Transport a la Mediterrània Occidental, CETMO, basant-se en la seva experiència desenvolupant la planificació del Corredor Multimodal Transmagrebí i Ia seva connexió amb les xarxes de la Unió europea (TEN-T), va compartir informació i anàlisi dels reptes i elements clau per a l’èxit en la planificació, coordinació i execució de grans projectes d’infraestructures de transports que requereixen estreta col·laboració entre múltiples països.

En la seva intervenció, el director general del CETMO, Òscar Oliver, va emfatitzar la importància de tenir una organització estable que faciliti la col·laboració entre els països, com és el GTMO 5+5, el Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental, que engloba deu països de la regió, (Espanya, França, Itàlia, Malta i Portugal junt amb Algèria, Líbia, Marroc, Mauritània i Tunísia), i de la qual el CETMO n’ostenta el secretariat tècnic. També va indicar la gran importància de la integració de les àrees metropolitanes en aquests corredors mitjançant la creació de nodes multimodals lliures de congestió on la logística de l’última milla estigui optimitzada.

Oliver també va afegir: “El tercer gran repte és garantir la intermodalitat entre el mode ferroviari i el marítim. Els corredors ferroviaris, a les dues ribes de la Mediterrània, necessiten de connexions marítimes eficients i àgils per garantir la seva continuïtat. La intermodalitat entre el ferrocarril i els ports, a banda i banda de la Mediterrània, és una de les grans assignatures pendents que hem d’impulsar des del Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental.”

A la conferència es van convenir recomanacions per impulsar les connexions entre Europa i Àsia, com són: la ratificació, adopció i ús per part dels països involucrats, dels estàndards i regulacions de les Nacions Unides per tots els modes de transport; l’ajustament de les infraestructures i dels serveis als requeriments específics pel transport de productes alimentaris, farmacèutics i de luxe; i, com concentrar recursos en el desenvolupament de corredors multimodals mitjançant la cooperació internacional sostinguda i estable.

El Centre per a l’Estudi del Transport a la Mediterrània Occidental, és una organització sense ànim de lucre creada l’any 1985 sota els auspicis de Nacions Unides i activament participada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Fecha del Taller: