El CETMO, a la reunió regional sobre corredors de transport a la regió àrab a Beirut

El CETMO, com a actor de referència en matèria de transport a la Mediterrània, va participar a la reunió regional sobre corredors de transport a la regió àrab, celebrada el 23 d’abril. La conferència la van organitzar a Beirut (Líban) l’ESCWA (Comissió Econòmica i Social de Nacions Unides per a Àsia Occidental) i el Banc Islàmic de Desenvolupament.

L’objectiu de la trobada era avançar cap a una visió estratègica comú sobre el desenvolupament d’una xarxa de transport multimodal a la regió àrab. En aquest marc el CETMO va exposar l’estat de la xarxa central del GTMO 5+5 i del Corredor Multimodal Transmagrebí, en què va destacar els següents punts (dades del 2016):

  • Xarxa central de carreteres: consta de 21.880 km, dels quals 13.844 km estan completats, 5.348 km necessiten millores per adequar-se al requeriments mínims i 2.688 km estan en fase de planejament.
  • Xarxa central de ferrocarril de passatgers: consta de 7.584 km entre alta velocitat i línies convencionals, dels quals 794 km estan completats, 1.251 km necessiten millores per adequar-se al requeriments mínims i 5.539 km estan en fase de planejament.
  • Xarxa central de ferrocarril de mercaderies: consta de 11.110 km entre alta velocitat i línies convencionals, dels quals 2.399 km estan completats, 2.533 km necessiten millores per adequar-se al requeriments mínims i 6.178 km estan en fase de planejament.
  • Ports: 28 en servei i 5 en fase de planejament
  • Aeroports: 26 en servei i 1 en fase de planejament
  • Plataformes logístiques: 3 en servei i 17 en fase de planejament

El cost estimat d’acabar la xarxa multimodal central del GTMO 5+5 és de 118.000 milions de dòlars. I cal remarcar la rellevància del Corredor Multimodal Transmagrebí com a continuació natural del Corredor Mediterrani cap al sud.

Observatori internacional d’infraestructures de transport

Per altra banda, el dia 24 d’abril, també a Beirut, el CETMO va participar en una reunió de treball juntament amb ESCWA, el Banc Islàmic de Desenvolupament i UNECE, on aquesta última va presentar el projecte del futur observatori internacional d’infraestructures de transport.

Des de l’inici d’aquest projecte, el CETMO ha estat convidat a prendre-hi part en la seva condició de centre d’estudis de transport en l’àmbit mediterrani. Gràcies al seu coneixement específic, ha estat requerit per col·laborar en la creació d’un un sistema d’informació geogràfica (GIS) que caracteritzi la situació de les infraestructures i els serveis de transport dels 56 països membres d’UNECE, tot i que en un futur pròxim es podrien incloure els països de l’Est Mitjà i Àfrica.

Fecha del Taller: