El capital de les empreses creades a Catalunya creix un 51% i arriba als 517 milions

Els primers cinc mesos d’aquest any s’han creat a Catalunya 8.440 societats mercantils, xifra que suposa un increment de l’1% respecte al mateix període de l’any anterior. El capital de les empreses creades en aquest període és de 516,9 milions d’euros, cosa que representa un augment del 51,4% respecte els primers cinc mesos de 2014.

En aquest mateix període, de gener a maig de 2015, el nombre de societats creades a Espanya ha disminuït un 2,5% (42.591 empreses). El capital d’aquestes noves societats també s’ha reduït respecte el mateix període de 2014, concretament un 4,3% (3.417,5 milions d’euros).

Tanmateix, segons les darreres dades disponibles al maig del 2015, s’han creat 1.662 societats mercantils a Catalunya, xifra que suposa un increment del 10,3% amb relació al mateix mes de l’any anterior i el capital d’aquestes societats ha crescut un 176,2% interanual.

Fecha del Taller: