El Barcelona Air Route Meeting reunirà representants de les principals companyies aèries intercontinentals per tal de treballar la restauració de la connectivitat aèria intercontinental de Barcelona

El Barcelona Air Route Meeting Week és un innovador esdeveniment virtual que organitza per primera vegada el Comitè de Rutes (CDRA) i que tindrà lloc durant la setmana del 14-18 de setembre de 2020 amb l’objectiu de reunir-se amb la majoria de les companyies aèries intercontinentals que operaven a Barcelona. La intenció és recuperar les 47 destinacions intercontinentals que tenia Barcelona al 2019. Per fer això possible, el CDRA vol obrir fils de comunicació i diàleg amb totes les companyies per assegurar la seva tornada a la ciutat el més aviat possible i mantenir actualitzats els plans de les companyies i la situació econòmica i social local. En aquestes reunions de treball, les companyies tindran l’oportunitat de parlar amb els principals agents de la ciutat i del territori.

El CDRA (Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries) des de l’inici de la pandèmia del COVID- 19 ha estat molt actiu per tal de minimitzar l’afectació que la crisi sanitària ha provocat al sector aeri i, en especial, a les connexions aèries des de l’Aeroport de Josep Tarradellas Barcelona – El Prat.

Des de l’inici de la crisi sanitària s’ha creat un grup de contingència aeronàutica que ha fet un Pla d’Acció i ha mantingut reunions setmanals per avaluar la situació i prendre les mesures pertinents per tal de minimitzar l’afectació i veure les opcions a curt i mig termini. Així, aquest grup ha facilitat la tornada de companyies com Qatar Airways, Etihad, Singapore Airlines, Emirates Airlines, Level, entre d’altres. En aquestes reunions han participat els quatre membres del CDRA: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Cambra de comerç i AENA així com altres socis rellevants: Agència Catalana de Turisme, Barcelona Turisme, Fira de Barcelona, Port de Barcelona i ACCIÓ.

El Pla d’Acció té quatre objectius bàsics:

  • –  Recuperar la connectivitat intercontinental
  • –  Fer seguiment de la connectivitat d’Europa i vols domèstics.
  • –  Transmetre una imatge de ciutat/territori segur per viatjar
  • –  Actuar com a finestreta única per les companyies aèries de cara a les institucions i entitats competents i rellevants.

Igualment el CDRA espera poder presentar el seu proper Pla Estratègic 2021-2024 a principis del 2021 un cop es pugui tenir una millor visibilitat del sector a mig/llarg termini.

Tanmateix, el trànsit intercontinental és el més sensible a la recuperació. Ara mateix Barcelona té connexió directa amb 11 destinacions intercontinentals . Els factors d’ocupació d’aquests vols són encara molt baixos i per això la càrrega aèria d’aquest mateixos vols és important també per la viabilitat de la connexió durant el període de crisi actual.

Atès que totes les companyies estan retallant aeronaus i simplificant les seves xarxes de connexions, en el cas que algunes destinacions no es puguin tornar a operar a curt termini, el CDRA treballarà per prioritzar quines són les destinacions prioritàries a mantenir o recuperar i avaluar si les que no es poden recuperar poden ser operades per alguna companyia alternativa.

En general, l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat es troba a nivell europeu entre els aeroports que més moviments ha recuperat durant els mesos estivals.. Això demostra la resiliència de la destinació i ens dona peu a pensar que, tan aviat es pugui viatjar més lliurament i amb més garanties, Barcelona pot recuperar el trànsit amb força i a bon ritme tal com ha passat en anteriors situacions de crisi.

Fecha del Taller: