Curs Logística inversa i Sostenibilitat

Curs Logística inversa i Sostenibilitat

Data i Lloc de celebració:

17 de març de 16:30 a 21:30 hores, 18 de març de 9:00 a 14:00 hores, 24 de març de 16:30 a 21:30 hores i 25 de març, de 9:00 a 14:00 hores.

EFI (Estudios y Formación Integral) y UAP
Carrer Tarragona, 84‐90, 2º 1ª 08015 Barcelona

Fecha del Taller: