Creixen les exportacions catalanes el 2014

Les exportacions de productes químics van augmentar un 3,5% respecte de la xifra del 2014 i també van créixer les vendes de béns d’equip (2,5%), automòbil (6,8%,), aliments (3,6%) i manufactures de consum (6,7%) en comparació amb les dades de 2013.

Segons dades de l’Institut de Comerç Exterior (ICEX), l’any 2014, el valor de les exportacions de mercaderies catalanes es va situar en 60.194,5 milions d’euros, el que significa un avanç del 3,1% respecte a l’any 2013. Les vendes a l’exterior de Catalunya representen el 25,1% del total exportat per Espanya, que en el seu conjunt també va avançar un 2,5% respecte al conjunt de l’any anterior, fins a arribar als 240.034,9 milions d’euros.

Les exportacions de productes energètics (2.009,7 milions d’euros) van augmentar un 12,5%, mentre que les vendes a l’exterior de productes no energètics (58.184,8 milions d’euros) van augmentar un 2,9%.

Per la seva banda, les importacions del 2014 van registrar un augment del 7,9%, aconseguint el valor de 71.890,1 milions d’euros. Les compres a l’exterior de Catalunya representen el 27,2% del total de les importacions espanyoles, que per la seva part van créixer un 5,7%, fins a arribar als 264.506,7 milions d’euros.

Les importacions de productes energètics (9.021,1 milions d’euros) van créixer el 5,1%, mentre que les de no energètics (62.869.000 d’euros) van augmentar un 8,3%.

Per províncies, les exportacions de Barcelona i Girona van créixer un 3,9% i un 2,9% respectivament en comparació amb l’any anterior, mentre que les vendes a l’exterior de Lleida i Tarragona van retrocedir un 1,9% i un 0,4% respectivament.

Pel que fa a les importacions, van créixer les compres de Barcelona, Girona i Tarragona amb augments del 9,4%, 5,0% i 2,4% respectivament i van baixar les de Lleida en un 1,9%.

Per sectors productius, les exportacions de productes químics, primer sector exportador de Catalunya, amb una quota del 26,6% sobre el total, van augmentar un 3,5% respecte de la xifra del 2014. També van créixer les vendes de béns d’equip (17,4% del total), automòbil (15,3% del total), aliments (13,3% del total) i manufactures de consum (12,6% del total), que han registrat increments del 2,5%, 6,8%, 3,6% i 6,7% respectivament, en comparació amb les dades de 2013.

Per contra, van retrocedir les exportacions de semi-manufactures no químiques (-1,0%), matèries primeres (-0,2%) i altres mercaderies (-34,8%).

Pel que fa a les importacions, van augmentar tots els sectors amb l’excepció d’altres mercaderies (-40,2%). Els resultats més destacats corresponen als productes químics (+6,6%), béns d’equip (+8,4%), manufactures de consum (+12,7%), sector de l’automòbil (+11,0%), productes energètics (+5,1%) i aliments (+6,4%), per a unes quotes del 22,4%, 16,3%, 14,0%, 11,7%, 12,5% i 12,2% respectivament, sobre el total de les importacions catalanes.

Si es miren les dades per zones geogràfiques, les exportacions dirigides a la Unió Europea (64,7% del total de les vendes catalanes a l’exterior) van incrementar-se un 6,3%; entre elles, les que tenen com a destinació la Zona Euro (52,5% del total) van augmentar un 5,3%. Les vendes a França, el primer client de Catalunya, amb una participació en el total de l’exportació catalana en aquest període del 16,4%, es van mantenir pràcticament estables (+0,3%) i les dirigides a Alemanya (11, 5% del total) van avançar un 6%; destaquen així mateix els increments de les exportacions al Regne Unit (14,5%), Portugal (13,1%), Itàlia (6,1%), Polònia (17,8%) i Grècia (38,2%) respecte al any anterior.

Les vendes dirigides a països no pertanyents a la Unió Europea, que representen el 35,3% del total, van disminuir globalment un 2,2%, però destaquen les vendes a Àsia (9,4% del total) que van créixer un 6,6%. Els millors comportaments es van registrar en les exportacions a l’Orient Mitjà, amb un augment del 11,1% destacant Aràbia Saudita amb un 21,6%; el Japó, on van avançar un 19,6% i a Corea del Sud un 60,1%.

També van créixer les vendes al continent africà (6,7% del total) que ho van fer en un 5,2%, destacant les dirigides al Marroc, amb un augment del 3,1%.

I les vendes a Amèrica en el seu conjunt (que representen un 9,8% del total) també van augmentar un 0,6%. Les dirigides a Amèrica Llatina (6,4% del total) van caure un 2,2%, tot i que el registre amb Mèxic va ser positiu (+15,5%).

Respecte les importacions procedents de la Unió Europea (59,2% del total) van augmentar un 8,5%; dins d’elles, les provinents de la Zona Euro (48,4% del total) van créixer un 7,9%.

Les importacions d’Alemanya i França (principals proveïdors, amb pesos en el total de les compres catalanes a l’exterior del 17,3% i 10,5%, respectivament) van registrar taxes de variació interanual positives, del 13,1% i 5,6 %, respectivament.

Les importacions procedents de països no pertanyents a la Unió Europea (40,8% del total) van mostrar un ascens del 7,0%.

Font i foto: BCL

Fecha del Taller: