Creix el volum de mercaderies transportades a Catalunya

Els indicadors de competitivitat del sistema logístic català apunten a una recuperació del sector, iniciada ja al 2014. El volum de mercaderies gestionades durant el 2015 assoleix la xifra de 367 milions de tones, el que suposa un augment del 7,42% respecte al període anterior. Aquesta és una de les conclusions dels Indicadors de competitivitat del sistema logístic català (2016) que elabora cada any CIMALSA, empresa pública del Departament de Territori i Sostenibilitat.

El transport per carretera és el majoritari a Catalunya, amb un total de 278 milions de tones mogudes l’any 2015 i un augment del 9%. El segueix el transport marítim, amb 80 milions de tones. En tercer lloc se situa el transport ferroviari, amb 9,1 milions de tones transportades al 2015. I destaca l’augment significatiu del 14% del transport aeri al bienni 2014-2015. Durant el 2015 es van transportar 117.000 tones de mercaderies per avió.

Creixement del 10% del transport per carretera

Les xifres constaten un canvi de tendència en el bienni 2014-2015 pel que fa al transport per carretera, que creix gairebé un 10% en el total de tones mogudes a Catalunya. Aquest increment es deu, principalment, a l’augment de la demanda internacional (19,3%) i dels intercanvis amb la resta de l’Estat (11,2%).

Tot i que el consum de combustibles d’automoció a Catalunya el lidera el gasoil, amb una quota del 78% respecte al total, seguit per la gasolina, amb un pes del 17%, els dos combustibles presenten una tendència a la baixa, a raó d’un 4% i d’un 8%, respectivament. Pel que fa als combustibles alternatius, tendeixen a créixer a partir de 2007. Destaca l’augment del 36% del Gas Liquat del Petroli (GLP) durant el bienni 2014-2015.

Augment de les cadenes intermodals que utilitzen el ferrocarril

Respecte al transport per ferrocarril, durant el 2015 el volum de mercaderies transportades ha experimentat una disminució del 3%, situant el volum de mercaderies en 9,1 milions de tones.

De l’activitat ferroviària destaquen una sèrie de tendències:

La tendència creixent de les cadenes intermodals, en concret les que utilitzen el ferrocarril combinat amb el vaixell, que tenen un creixement interanual del 9%. Les cadenes intermodals ferroviàries representen el 40% del total de mercaderies transportades per tren en volum de tones.

La tendència a l’alça del transport de mercaderies internacional. En el darrer any ha crescut per sobre del 13% i es consolida la tendència dels darrers cinc anys, on aquests tràfics han augmentat un 98%.

La tendència a la disminució dels intercanvis interns a Catalunya i amb la resta de l’Estat, que han patit un decreixement del 2,5% i del 9,4%, respectivament.

Creix el transport aeri i marítim

En el període 2014-2015, el volum total de mercaderia gestionada pels ports catalans ha augmentat un 2,3%. El Port de Barcelona ha experimentat un augment de l’1,3% en el període 2014-22015 i el Port de Tarragona, del 3,7%. El creixement agregat dels dos ports és del 3,1%.

Pel que fa al transport aeri, durant el 2015, el sistema aeroportuari català ha registrat un augment del volum de tones de mercaderia transportades del 18%, amb un nombre de tones mogudes de 117.315.

Lideratge català en superfície de magatzem

Catalunya reforça el lideratge estatal quant a l’oferta de superfície útil de magatzem i plataformes logístiques. Si l’any 2015, l’oferta estatal augmentà un 9,5%, a Catalunya aquest creixement va ser del 10%, encapçalant el rànquing estatal amb més de 6,7 milions de metres quadrats disponibles de superfície de magatzem.

La plataforma logística de la comarca del Barcelonès lidera el rànquing no només pel que fa a metres quadrats disponibles (4.937.250 m2 al 2015) sinó també pel que fa als preus del lloguer (5,8 euros al mes el m2), situant-se a prop de la mitjana europea (6,1 euros al mes el m2).

L’informe complet es pot consultar a: www.cimalsa.cat/observatori/observatori.htm

Fecha del Taller: