Creix el pes de la logística a Catalunya, amb el 14,4% del PIB català

L’observatori de la logística, posat en marxa l’any 2004 per CIMALSA, amb la participació tant de la Generalitat com de sectors acadèmics i d’empreses, així com els experts del sector logístic, és una eina eficient de coneixement,  per la planificació i la gestió del sistema logístic de Catalunya. Enguany, mostra amb paràmetres reals que la situació actual i futura del sector té una bona perspectiva.

Un sector a l’alça

En la presentació que s’ha fet aquest matí ha quedat palesa la contribució de la logística en el conjunt de l’economia catalana. En concret, les dades mostren que creix el pes de la logística a Catalunya que assoleix el 14,4% del PIB català, un valor que supera la resta de països de la UE tret de Països Baixos.

A més, el 2020 van augmentar en un 8,6% el nombre d’empreses al sector, especialment d’activitats postals i de correus. Pel que fa a la paqueteria i empreses de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), van augmentar en un 34,1%.

El passat exercici s’observa un gran creixement de les operacions d’ecommerce amb un 25,5%, d’increment interanual de la sèrie històrica (d’un 12,0%), i d’usuaris d’aquesta modalitat de consum a Catalunya, en especial d’aquells amb major freqüència de compra (dels nous usuaris, el 40% compra per internet de 3 a 5 vegades al trimestre, i el 37% ho fa més de 10 vegades en aquest mateix període).

El valor de les exportacions al 2020 va disminuir en un 10,3% trencant amb la dinàmica dels darrers 10 anys, amb major intensitat en els fluxos internacionals, per l’efecte de la pandèmia. Per sectors, els més afectats per la crisi de la Covid-19 han estat els vehicles de motor, l’extracció i refinació de petroli i el sector tèxtil, per contra, els sectors agrícola i alimentari han incrementat el valor de les seves exportacions.

En la presentació, que ha tingut lloc aquest matí de forma telemàtica, el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, ha destacat que “l’observatori, ara digitalitzatizat, més potent i més capaç, és una mostra del fort compromís del Departament amb el sector de la logística, un sector que en aquest 2020 ha permès que la societat sigui resistent i resilient davant d’una pandèmia.”

Per Gavín, “amb les xifres a la mà es pot dir que la frase: ‘Catalunya serà logística o no serà’ és ben certa, ja que la logística a Catalunya té un pes superior respecte tot l’entorn europeu. A més, l’aprovació de l’Estratègia logística i aquest nou observatori són eines al servei del sector que l’han d’ajudar a transformar-se i a ser encara més competitiu.”

L’Observatori digital

Enguany s’ha dut a terme la digitalització de l’observatori, mantenint la seva rellevància com a font de referència de dades del sector logístic a Catalunya, gràcies a noves funcionalitats amb les que es millora l’experiència dels seus usuaris:

La nova plataforma web de l’observatori permet incorporar una major quantitat d’informació sense comprometre la seva visualització i lectura, adaptant-se als diferents dispositius mòbils.

L’addició de filtres interactius permet la personalització de les consultes de forma fàcil i en temps real, per a que els usuaris puguin consultar només aquella informació que els hi sigui de major utilitat.

El nou format permetrà l’actualització continuada dels continguts de l’observatori, oferint la informació als usuaris a mesura que estigui disponible.

El disseny de la plataforma web s’ha realitzat amb l’objectiu d’oferir una navegació més fluida entre els diferents components de l’observatori (indicadors, annexos, infografies).

A més, s’ha habilitat una bústia de contacte per a sol·licituds d’informació i suggeriments de millora de l’observatori, amb la que es dinamitza la interacció amb els usuaris.

En aquest sentit, el president de CIMALSA, Enric Ticó, ha destacat que “després de 16 anys d’experiència, presentem un nou observatori, totalment digitalitzat, i que incorpora novetats com la perspectiva de gènere o l’ús de combustibles sostenibles, que arriben al 7% de la flota”. “L’observatori, que recull l’impacte de la crisi sanitària sobre la logística, demostra una important regionalització de les cadenes logístiques, havent-se reduït els tràfics en els fluxes més llunyans.” Ha afegit Ticó.

La directora corporativa de la companyia, Fina Jarque ha remarcat  que “des del punt de vista de la perspectiva de gènere, s’observa una creixent presència de dones treballadores al sector logístic, tot i que encara lluny de la paritat, i poca presència en règim d’autònomes, així com un increment de l’ecommerce al 2020, amb un important increment d’empreses en aquest sector així com usuaris d’aquesta modalitat de consum.”

Nous indicadors: perspectiva de gènere i descarbonització

Per aquesta edició s’ha fet una revisió transversal dels indicadors de l’observatori per incloure la perspectiva de gènere a aquells indicadors de context socioeconòmic: nombre de treballadores, aturades, etc.

Així, la presència de les dones en el sector logístic presenta una tendència a l’alça en ocupació al llarg de la sèrie històrica. Al 2020, representaven el 22% de les persones treballadores (tant en règim general com d’autònoms) en el sector logístic.

També s’ha volgut potenciar la informació relativa als combustibles alternatius, en especial aquells que s’esperen que juguin un paper rellevant en la descarbonització del sector del transport de mercaderies per assolir els objectius establerts a nivell europeu. En aquest sentit, en aquesta edició s’han ampliat les dades sobre infraestructures de recàrrega de combustibles alternatius (electricitat, gas natural i hidrogen) als països europeus. A la propera edició, es preveu la inclusió de les primeres dades de parc i d’infraestructura de recàrrega d’hidrogen a Catalunya.

Seguint amb la temàtica mediambiental i de reducció de les externalitats associades a les activitats del transport de mercaderies i la logística, enguany s’ha revisat la font dels indicadors d’emissions del transport viari de mercaderies (tant de gasos d’efecte hivernacle -mesurades en CO2eq-, com de contaminants locals -amb dades pels NOx i les partícules PM10-). Aquesta revisió ha permès ampliar el rang temporal inclòs a la sèrie històrica (1990-2019) i oferir les dades a nivell territorial.

La darrera novetat de continguts de l’edició 2021 s’espera incorporar al llarg de les properes setmanes, amb l’addició de la informació del parc de vehicles actiu, com a complement de les dades actuals sobre el parc censat. Aquesta diferenciació, que es distingeix el parc actiu del censat a partir d’uns criteris de vigència de l’ITV i assegurances, permet tenir una idea més real del parc de vehicles de mercaderies que circula per les carreteres catalanes.

Per a més informació podeu accedir a la nova plataforma digital de l’Observatori de la Logística: https://cimalsa.cat/observatori-logistica.php

Fecha del Taller: