Creats els Agents de Suport a la Internacionalització

La Generalitat de Catalunya ha acreditat els primers Agents de Suport a la Internacionalització, entitats catalanes capacitades per donar suport a les empreses que volen sortir a l’exterior. Aquesta figura es crea  amb dos propòsits principals: d’una banda, facilitar a les empreses que identifiquin les entitats que els poden donar suport a la seva internacionalització, i de l’altra, establir eixos de col·laboració público-privada per al disseny de les polítiques d’internacionalització de l’economia catalana.

Actualment ja són 31 les organitzacions acreditades, entre les quals hi ha entitats empresarials de promoció, d’assessorament, de formació, entitats financeres i empreses privades.

Les entitats acreditades participaran en el nou Grup de Treball d’Internacionalització del Consell Català de l’Empresa per contribuir a la planificació, seguiment, acompanyament i avaluació de la política d’internacionalització del Govern. A més, els agents de suport a la internacionalització impulsaran el treball en xarxa, la col·laboració i l’intercanvi de bones pràctiques.

D’aquesta manera, s’aprofita la riquesa d’agents públics i privats a Catalunya de suport a l’empresa per impulsar la coordinació i col·laboració i tenir una major capil·laritat per arribar al màxim nombre de companyies catalanes.

Fecha del Taller: