Creat l’òrgan de governança de l’Estratègia logística per a la internacionalització de l’economia catalana

El Consell Executiu ha aprovat avui la creació de l’òrgan de governança de l’Estratègia logística per a la internacionalització de l’economia catalana, que tindrà la forma d’una Comissió interdepartamental. L’Estratègia logística, aprovada pel Govern el 9 de febrer de 2021, vol fomentar la competitivitat del sector del transport i la logística a Catalunya mitjançant la seva modernització i internacionalització. Per això, determina les línies estratègiques i les mesures concretes que es duran a la pràctica.

La governança d’aquesta Estratègia ha de tenir tres pilars d’actuació principals. En primer lloc, el suport dels principals agents del sector del transport i la logística, tant públics com privats. Seguidament, la concreció d’un full de ruta de les accions que s’emprendran, amb objectius i calendari detallats i, finalment, la creació d’un òrgan d’impuls i seguiment.

La Comissió interdepartamental quedarà adscrita al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, que n’ostentarà la presidència, mentre que la vicepresidència l’exercirà un representant del Departament d’Empresa i Treball. Les vocalies recauran en membres d’aquests dos departaments i també en representants dels departaments competents en acció exterior, educació i alimentació, així com de les empreses públiques CIMALSA —que n’exerceix la secretaria tècnica i la coordinació —, INCASÒL i de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

Fecha del Taller: