Creado el órgano de gobernanza de la Estrategia logística para la internacionalización de la economia catalana

El Consell Executiu ha aprovat avui la creació de l’òrgan de governança de l’Estratègia logística per a la internacionalització de l’economia catalana, que tindrà la forma d’una Comissió interdepartamental. L’Estratègia logística, aprovada pel Govern el 9 de febrer de 2021, vol fomentar la competitivitat del sector del transport i la logística a Catalunya mitjançant la seva modernització i internacionalització. Per això, determina les línies estratègiques i les mesures concretes que es duran a la pràctica.

La governança d’aquesta Estratègia ha de tenir tres pilars d’actuació principals. En primer lloc, el suport dels principals agents del sector del transport i la logística, tant públics com privats. Seguidament, la concreció d’un full de ruta de les accions que s’emprendran, amb objectius i calendari detallats i, finalment, la creació d’un òrgan d’impuls i seguiment.

La Comissió interdepartamental quedarà adscrita al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, que n’ostentarà la presidència, mentre que la vicepresidència l’exercirà un representant del Departament d’Empresa i Treball. Les vocalies recauran en membres d’aquests dos departaments i també en representants dels departaments competents en acció exterior, educació i alimentació, així com de les empreses públiques CIMALSA —que n’exerceix la secretaria tècnica i la coordinació —, INCASÒL i de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

Fecha del Taller: