Creació del Clúster del Transport Terrestre de Mercaderies de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa el Clúster del Transport Terrestre de Mercaderies de Catalunya amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses implicades en tot el cicle del  transport i la logística. En una primera fase es prestarà una especial atenció, i el projecte se centra inicialment en aquest àmbit, a les empreses de transport de mercaderies per carretera, és a dir, aquelles que de forma efectiva realitzen, amb els seus mitjans, el desplaçament de les mercaderies en les seves diferents modalitats: càrrega completa, grupatge, paqueteria i missatgeria. El clúster contemplarà també, més endavant, la incorporació d’altres agents del procés de producció del servei de transport com ara proveïdors, operadors logístics i clients.

El director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, va presentar el projecte de constitució del clúster que, en la seva fase inicial, ha estat elaborada prenent com a referència informació obtinguda de 162 empreses amb centre de decisió a Catalunya cadascuna de les quals facturen més de 2,5 milions d’euros anuals, és a dir, dues terceres parts de la facturació total del sector.

A partir d’ara s’elaborarà el pla d’acció per implementar les estratègies presentades que culminarà amb la constitució del clúster.

Fecha del Taller: