Consum inicia una nova línia de transport de gas que redueix un 30% les emissions de CO2

Consum ha incorporat al seu parc logístic 9 camions propulsats amb gas natural. L’objectiu d’aquesta iniciativa, posada en marxa amb la col·laboració de l’operador logístic Transnugón, és implantar una línia de transport ecoeficient que presti servei per al repartiment a les botigues, el transport en origen (des dels proveïdors a les plataformes logístiques de la Cooperativa) i el transport entre plataformes, amb els vehicles menys contaminants que existeixen. La flota de vehicles propulsats a gas s’anirà incrementant progressivament.

Amb la implantació del transport de mercaderies propulsat amb gas natural, que procedeix d’una font d’energia eficient, es poden reduir les emissions de CO2 en un 30%.

Consum, conscient de l’impacte mediambiental que genera la seva activitat, intenta any rere any minimitzar-ne els efectes. Fruit de les bones pràctiques en matèria d’eficiència energètica, la Petjada de Carboni de la Cooperativa va ser certificada el 2015 per un auditor extern. Concretament va disminuir un 2,6% en l’últim exercici.

Des de la implantació del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica, la Cooperativa ha deixat d’emetre més de 33.000 tones de CO2 a l’atmosfera, xifra que ha suposat un estalvi de 16 milions d’euros. Una peça clau ha estat la ampliació de la xarxa de supermercats Ecoeficients, que ha arribat als 317 centres, el que representa el 73% de la xarxa comercial pròpia. A més, el 70% del consum energètic de la Cooperativa procedeix de fonts d’origen renovable.

Consum també va recollir 58,95 tones de piles, un 35,5% més que en l’exercici anterior, va reciclar 17.416,8 tones de cartró, un 7,5% més que el 2014, i 1.500 tones de plàstic. A més el consum d’aigua per superficie de sala de vendes es va reduir en 6 punts.

Fecha del Taller: