CIMALSA s’adhereix a la Cimera Catalana d’Acció Climàtica i promou la seva pròpia Agenda

El Govern de Catalunya juntament amb la Unió Europea i altres societats del món van declarar l’emergència climàtica el maig del 2019. CIMALSA, com empresa compromesa amb la societat i per tal d’afrontar el canvi climàtic i incentivar l’acció, ha adoptat uns compromisos per a transformar la seva activitat i fer-la més sostenible. D’aquesta manera, vol contribuir en el lideratge de la implantació de mesures que facin front a l’emergència climàtica.

Respecte als acords de la 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica, celebrada el mes de gener d’enguany i desenvolupada per la conselleria de Territori i Sostenibilitat, CIMALSA va decidir subscriure’ls i, en concret, treballa per:

 • Identificar i reduir l’impacte climàtic de la seva activitat, especialment en el desenvolupament de nous projectes urbanístics.
 • Participar i divulgar entre tots els seus col·laboradors, proveïdors i clients els principis fonamentals de la nova política de compromís climàtic
 • Incorporar progressivament principis de l’economia circular que permetin un desenvolupament

L’empresa del sector de promoció de sòl i la gestió d’actius immobiliaris vol implicar diversos sectors econòmics i socials, com el financer i d’assegurances; habitatge, construcció, infraestructures i urbanisme; universitats, ensenyament i recerca; turisme, indústria química i aigua; ports i aeroports; riscos i adaptació als riscos; agricultura, alimentació i aigua; automoció i mobilitat; moviments juvenils d’acció climàtica; tercer sector ambiental; i propietat i gestió de mitjans de comunicació.

Catalunya emet 45 milions de tones de CO2 equivalent, aproximadament, a un 1% de totes les emissions generades per Europa. Catalunya ha aconseguit reduir un 23% les seves emissions respecte al 2005, quan es van començar a prendre mesures de reducció d’emissions, però tot això no és suficient. Tenim el repte de disminuir encara més l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, i frenar aquest augment de temperatura.

És per això que CIMALSA actuarà com a motor d’innovació tecnològica per assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) reduint-ne els terminis previstos. D’una banda, promourà la informació als clients sobre les opcions de construir edificis i instal·lacions amb un millor comportament climàtic i ambiental; a més, participarà en projectes de R+D+I per a reduir l’impacte climàtic dels edificis, utilitzant metodologies de disseny que permetin comparar climàticament les diferents solucions plantejades per a una construcció; i, finalment, s’adherirà al programa Advancing Net Zero del World Green Building Zero per a edificis d’emissió zero.

La mateixa Agenda d’Acció Climàtica de CIMALSA 2020-2025 estableix nous criteris de desenvolupament de l’empresa des d’un punt de vista ambiental amb 8 eixos estratègics:

 • Sostenibilitat i eficiència energètica (implantació d’un model energètic basat en fonts renovables i autoconsum. I la millora de l’eficiència energètica de les empreses)
 • Qualitat de l’aire (millora de la qualitat de l’aire als centres logístics)
 • Mobilitat (reducció de la mobilitat generada per l’activitat logística)
 • Estalvi i recuperació d’aigües (reutilització d’aigües plujans. Reducció del consum d’aigua potable)
 • Aigües netes (reducció del abocaments d’aigües de pluja contaminades)
 • Residu 0 (increment de la recollida selectiva de residus als centres logístics)
 • Biodiversitat (increment de la biodiversitat als centres logístics)
 • Implicació de les parts interessades (implicació dels proveïdors…)

De totes aquestes fites marcades per l’empresa ja s’han concretat accions importants com són: la creació de la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, en una primera fase, i s’està treballant en la segona. Així mateix, s’ha renovat parcialment la contractació elèctrica fent-la exclusivament amb proveïdors d’energia 100% verda certificada i, en el cas de la CIM el Camp, ha fet un pas més enllà, ja que autoconsumeix la mateixa electricitat que genera. CIMALSA segueix treballant per fer realitat les noves plataformes logístiques intermodals.

Fecha del Taller: