Cimalsa construeix un aparcament de camions a la Zona Franca

Cimalsa inicia les obres de construcció i explotació d’un aparcament de vehicles pesants en una parcel·la ubicada al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona, que serà per a ús exclusiu dels afiliats de l’Associació Cotraport.

La inversió total ascendeix a un milió d’euros, dels quals 800.000 euros aniran a càrrec de Cimalsa i 200.000 euros seran invertits per l’empresa Petroprix que serà l’encarregada del subministrament de la benzinera. Està previst que el nou aparcament entri en funcionament a partir de gener de 2016.

Aquesta nova instal·lació disposarà també d’oficines que utilitzarà Cimalsa com a empresa gestora de les instal·lacions i Cotraport per oferir els serveis al seus afiliats.

Amb Petroprix, Cimalsa ha signat un acord perquè aquesta companyia instal·li una unitat de subministrament amb quatre assortidors de gasoil “A”, de càrrega ràpida amb mànegues satèl·lit, que entrarà en funcionament durant el mes de febrer de 2016.

La instal·lació, que ocuparà 455 metres quadrats al Cimalsa Truck Port, té un cost previst de 200.000 euros a càrrec de l’empresa Petroprix Catalunya. La benzinera incorporarà un equip de subministrament d’additius tipus “Adblue” i disposarà d’una zona reservada per a la instal·lació de subministrament de Gas Natural Comprimit (GNC) quan la demanda ho requereixi.

L’activitat de distribució, que es desenvoluparà de forma desatesa durant les 24 hores al dia, els 365 dies l’any, està destinada a subministrar carburant als afiliats a l’Associació Cotraport. Aquesta instal·lació comptarà amb un sistema automàtic de repostatge i pagament, per tal de garantir la màxima eficiència en el servei. L’empresa subministradora s’ha compromès a mantenir un preu competitiu, millorant els preus de venda de les benzineres de la zona.

Fecha del Taller: