Cilsa tanca 2015 amb una ocupació mitjana de les naus logísticques de 96%

CILSA, societat participada pel Port de Barcelona, MERLIN Properties i SEPES que gestiona la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) de Barcelona, ha finalitzat el 2015 amb uns excel·lents resultats econòmics, registrant uns ingressos totals de 41,8 milions d’euros, ha incrementat el seu EBITDA en un 17,1% arribant als 21,5 milions d’euros i el seu resultat net en un 51,4% arribant als 5,9 milions d’euros, consolidant-la per tant com a partner d’infraestructures logístiques per als seus clients.

Aquestes xifres rellevants s’han aconseguit gràcies a una ocupació mitjana de naus logístiques durant tot l’any del 96% i una ocupació del 97% a finals d’any, a més de la contractació de 131.000 m2, dels quals 30.000 m2 són nous contractes i 101.000 m2 contractes renovats.

L’octubre de l’any passat es va produir la sortida de Saba Parcs Logístics del capital de la companyia i la seva substitució per MERLIN Properties, el que permet apostar clarament per un nou procés d’expansió i creixement.

Gestió de 27 hectàrees noves de sòl logístic

Després de l’arrendament de la parcel·la de la BZ2 per part del CZF durant el mes d’octubre, CILSA ha arribat a un nou acord amb el CZF per ocupar en règim d’arrendament i gestionar 162.822 m2 de sòl net de la BZ1, que li permet gestionar 27 hectàrees noves de sòl net amb una capacitat per a construir uns 170.000 m2 de noves naus logístiques, i que juntament amb la capacitat que ja disposava a la ZAL Prat, li permetria la construcció de més de 350.000 m2 de nova superfície logística convertint-la en el partner d’infraestructures logístiques de referència a la primera corona de Barcelona.

Tot això permet a CILSA poder invertir uns 30 milions d’euros per a nous desenvolupaments, construint com a mínim uns 50.000 m2 nous que entraran en explotació a principis de 2017 i que preveu tenir comercialitzats en breu amb clients de reconegut prestigi mundial, reforçant a la ZAL del Port de Barcelona com el seu hub logístic de referència per al Sud d’Europa.

Fecha del Taller: