Certificació ambiental pels parcs logístics de CIMALSA

La CIM el Camp serà el primer centre logístic que obtindrà la certificació VERDE GBCe, un projecte ambiciós i de gran implicació social que compta amb el suport de CIMALSA. La Societat d’Arquitectura, Enginyeria i Consultoria TRES G Grup Tècnic Integral, és l’empresa, escollida per CIMALSA per a dur a terme la certificació de l’esmentat centre logístic.

La nova eina de certificació, desenvolupada per Green Building Council España, valora els criteris socials i econòmics per a que les actuacions dutes a terme siguin útils per a la societat i permetin l’impuls de l’economia local i millorin la qualitat ambiental de l’entorn.

La CIM el Camp, ubicada als termes municipals de Reus, Tarragona i la Canonja, disposa d’una superfície de 42 hectàrees de sòl logístic que està actualment en fase de consolidació, amb una ocupació superior al 70%.

La certificació VERDE GBCe valora tots els detalls del projecte relacionats amb els aspectes socials i econòmics, tenint en gran consideració aquells factors que impulsen les intervencions útils per a la societat, les economies locals i que millorin la qualitat ambiental de l’entorn, controlant les emissions contaminants (atmosfèriques, sorolls, etc).

La CIM el Camp s’ampliarà en una segona fase (sector est) amb 39 hectàrees més, trobant-se actualment en tramitació urbanística, que convertirà aquest centre com a un dels parcs logístics més grans de Catalunya.

Fecha del Taller: