Catalunya redueix les emissions de gasos amb efecte hivernacle

L’any 2013, Catalunya va reduir un 8% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) respecte l’any anterior, situant-se en nivells molt similars als de l’any 1992. D’aquesta manera, es consolida la tendència baixista iniciada el 2006, amb vuit anys consecutius de descens després del màxim de 2005, amb 59,6 milions de tones (MT) de CO2. En el període 2005-2013, Catalunya ha reduït prop d’un 30% les emissions.

La reducció més sensible es produeix en les que s’originen en els sectors industrials i en la producció d’electricitat amb combustibles fòssils. En la resta, la disminució és lleugera o es manté constant.

Dins del sector del processament de l’energia, les emissions corresponents al transport, que inclouen l’aviació civil i el transport per carretera, ferrocarril i marítim, han baixat un 28% des del màxim històric que es va produir l’any 2007. Respecte el 2012, les emissions del sector s’han reduït un 1,5%. Després de 5 anys de davallada forta, el 2013 comencen a estabilitzar-se. Les dades de venda de combustible del 2014 fan pensar que els anys de reducció d’emissions d’aquest sector poden haver acabat.

Les corresponents als residus i a l’agricultura també baixen. Ho fan al voltant d’un 2% respecte l’any anterior, considerant-les relativament estabilitzades durant els darrers anys.

Catalunya està en disposició de complir els objectius de reducció plantejats per la Unió Europea de cara a l’any 2020 però, davant l’escenari d’una possible recuperació econòmica, caldrà intensificar les polítiques climàtiques, fent compatibles els objectius de creixement econòmic amb els de reducció d’emissions.

Fecha del Taller: