Catalunya participa en la sessió sobre mobilitat urbana sostenible de l’Assemblea Urbana d’ONU-Hàbitat

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha participat en la sessió d’alt nivell sobre mobilitat urbana sostenible i innovadora que ha tingut lloc durant la primera Assemblea Urbana d’ONU-Hàbitat a Nairobi (Kenya). L’Assemblea Urbana és el nou òrgan de govern d’ONU-Hàbitat, el Programa de Nacions Unides per als assentaments urbans.

En aquest marc, Calvet ha recordat que “ciutat i mobilitat són dos fenòmens íntimament lligats” i que, “amb la universalització del cotxe, hem supeditat el disseny de les ciutats a les necessitats prioritàries del vehicle privat”. Aquest fet ha comportat “perjudicis en forma de manca de sostenibilitat: canvi climàtic, contaminació atmosfèrica, congestió o soroll”.

El conseller, però, s’ha mostrat convençut que “el segle XXI serà el d’un canvi radical en la mobilitat i el model urbà cap a una economia baixa en carboni”. “El Govern de Catalunya ha decidit prendre les decisions que ens portin cap aquesta transició, per això hem declarat l’emergència climàtica i enfoquem les noves polítiques de mobilitat amb aquesta filosofia”, ha exposat.

Agenda urbana: la mobilitat, element transversal

Calvet també ha afirmat que “la mobilitat és una aliada de la sostenibilitat i la tecnologia ha d’estar al servei de la mobilitat i no al revés”. Finalment, el conseller ha recordat que “urbanisme i mobilitat són dues cares d’una mateixa moneda” i, per això, “ens hem dotat d’una altra eina, l’Agenda urbana de Catalunya, per gestionar-ho”.

L’Agenda urbana de Catalunya serà un acord estratègic, entre tots els actors que influeixen sobre el territori, per dissenyar els hàbitats urbans del futur tenint en compte els nous impactes ambientals, socials i tecnològics sobre les ciutats. El conseller ha explicat que “l’Agenda aborda la mobilitat des d’una perspectiva transversal” i inclou mesures en els eixos temàtics de millora de la salut, qualitat urbana i prosperitat.

El Govern català treballa perquè el contingut de l’Agenda urbana de Catalunya s’alineï completament amb els quatre pilars estratègics del Pla 2020-2025 d’ONU-Hàbitat: reducció de desigualtats espacials, resiliència, canvi climàtic i prosperitat.

Fecha del Taller: