Catalunya lidera l’exportació aèria de productes farmacèutics

Segons l’Observatori de Trànsit Aeri de Barcelona de la Cambra de Comerç de la Barcelona, el 2015 la càrrega aèria va representar 53 milions de tones a nivell mundial. Representen un 1% de la càrrega aèria mundial, però un 35% del valor de les mercaderies. Cada dia al món volen 14.000 milions d’euros. Aquest tipus de càrrega d’alt valor afegit o premium és vital per a molts sectors productius catalans com el tèxtil, la farmàcia, l’automoció o els peribles, que posen un alt valor en la velocitat d’entrega del producte per a mantenir-ne la qualitat o la producció.

A Espanya la càrrega aèria va créixer un 4,6% el 2015, per sobre de la mitja mundial i europea. Barcelona va ser l’aeroport que més va créixer dins d’Espanya, amb un 14,1% més de càrrega. Aquest valor es veurà superat el 2016, on l’aeroport creix a un valor encara superior i acabarà l’any per sobre de les 130.000 tones.

Pel que fa a les companyies aèries, les tres companyies d’Orient Mitjà (Emirates, Qatar Airways i Turkish Airlines) creixen de manera sostinguda i molt notòriament en càrrega, mostrant una aposta clara pel mercat català, i aprofitant els trànsits catalans amb Àsia com a font de creixement. Emirates ha esdevingut ja la primera companyia de càrrega de Barcelona, superant els integradors que tradicionalment han tingut aquesta posició. Altres mercats amb un gran creixement han estat el nord-americà i el colombià.

La farmàcia i química fina, motor de creixement

Amb un creixement del 25%, el sector de la farmàcia i de química fina ha estat un dels principals sectors que ha impulsat el creixement de la càrrega aèria a Barcelona. La farmàcia i química fina és el principal sector productiu català pel que fa al valor de la seva mercaderia aèria, especialment les exportacions.

La farmàcia catalana és la líder d’Espanya pel que fa a volum exportador: Catalunya exporta un 47% de la química i farmàcia espanyola per aire, i és líder a gairebé tots els principals mercats. La farmàcia i la química fina és un sector heterogeni que inclou elements com medicaments acabats, olis i perfums, químics orgànics i tanins. Tots ells són productes d’alt valor afegit i que contribueixen de manera clara a la generació de riquesa del país.

El sector farmacèutic és un dels més combatius de Catalunya pel que fa a la demanda de millores operatives i de destinacions a l’Aeroport de Barcelona. Les seves peticions i demandes han portat moltes empreses a millorar els seus processos logístics per al transport de mercaderies per aire, fet que ha redundat en una millora de processos, que ha repercutit de manera positiva en altres sectors productius catalans com el tèxtil, l’automoció o els peribles alimentaris, altres grans sectors usuaris de la càrrega aèria de Catalunya.

Fecha del Taller: