Catalunya dissenya un Pla d’eficiència energètica per a la industria que contribuirà a l’estalvi energètic i a reduir les emissions

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha donat llum verda a la versió definitiva del Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria, després de finalitzar el procés participatiu amb el conjunt del sector engegat el passat mes de juny. El diàleg ha comptat amb la participació de 132 agents del sector industrial, que han fet un total de 190 propostes i aportacions al document inicial.

Durant aquest 2015 ja es començaran a posar en marxa les primeres accions del Pla, com per exemple: la creació de grups de treball (en matèries com el finançament d’inversions d’estalvi i eficiència energètica, la cogeneració industrial, les xarxes tancades de distribució i la producció de fred, a més d’un grup de treball per al sector tèxtil i d’un altre per al sector químic); es convocarà una línia de subvencions per a auditories energètiques i es començarà a treballar en el portal electrònic ‘Energia-Indústria’. El Pla estarà pilotat per l’ICAEN, que treballarà en coordinació amb els principals agents, entitats i associacions del sector.

Reducció de les emissions de CO2 i estalvi energètic

El Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria estableix com a objectiu reduir en un 4,7% la intensitat energètica de la indústria catalana l’any 2020, és a dir, aconseguir que els aproximadament 24.000 establiments industrials registrats a Catalunya produeixin més consumint menys energia. Aquesta xifra equival a reduir el consum de la indústria en un 9,5% l’any 2020 respecte a les previsions de consum actuals.

Assolir aquest objectiu d’estalvi i d’eficiència energètica comportaria una reducció de les emissions de CO2 de 3,8 milions de tones en el conjunt del període 2015-2020, així com la disminució de les importacions de combustibles fòssils per valor de 751,7 milions d’euros i un estalvi per als consumidors de 1.310,8 milions en el mateix període.

La indústria és el segon sector consumidor d’energia final  de Catalunya, només per darrere del transport, amb un 27% del total. Els costos energètics, a més, condicionen la competitivitat industrial, ja que poden arribar a suposar fins al 40% dels costos operatius en sectors com el ciment, la metal·lúrgica bàsica o la química bàsica. En termes globals, la despesa energètica de la indústria catalana representa el 8% del valor afegit brut (VAB) del sector.

Fecha del Taller: