Catalunya deplega un pla d’infraestructures dels vehicles electrics

El Govern de Catalunya ha aprovat el Pla d’Acció per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (PIRVEC) 2016-2019, que té per objectiu convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que està de pas per la xarxa viària catalana. L’estratègia compta amb una dotació de 5,8 milions d’euros per tal de que Catalunya assoleixi els nivells d’implantació que el vehicle elèctric té a altres països d’Europa.

El PIRVEC 2016-2019 pretén facilitar l’augment del nombre de vehicles elèctrics privats i donar confiança a les empreses perquè apostin per la mobilitat elèctrica en la renovació de flotes de transport professional, a més d’favorir que els municipis catalans puguin aplicar mesures de millora de la qualitat de l’aire i de diversificació energética i impulsar nous models de negoci basats en la mobilitat elèctrica.

Per facilitar l’assoliment dels objectius del Pla, el Govern ha creat la Taula  per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (TIRVEC), que preveu reunir més 70 agents públics i privats relacionats amb la mobilitat elèctrica per tal de treballar conjuntament en la mateixa direcció.

L’estratègia passa per prioritzar els punts de recàrrega vinculats –és a dir, aquells que estan on el vehicle s’estaciona llargs períodes de temps i fan possible la recàrrega nocturna- i els punts de recàrrega semiràpida, al mateix temps que es garanteix una xarxa de recàrrega ràpida als principals eixos viaris, interoperable amb els grans corredors europeus.

Per això, l’estratègia inclou mecanismes per instal·lar 21.000 nous punts de recàrrega vinculats, que s’afegeixin als 4.000 ja existents.

Pel que fa les estacions de recàrrega semiràpida, l’estratègia pretén impulsar la instal·lació de 360 nous punts d’aquestes característiques en àmbits urbans i centres comercials que se sumin als 42 ja existents.

Finalment, l’estratègia també inclou la instal·lació de 81 noves estacions de recàrrega ràpida, imprescindibles per donar suport als vehicles elèctrics que necessiten ampliar la seva autonomia en l’àmbit urbà o interurbà.

Fecha del Taller: