Catalunya compta amb 251 empreses dedicades a la Internet de les coses (IoT)

A Catalunya hi ha 251 empreses que es dediquen a la Internet de les Coses (IoT) segons un estudi elaborat per ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa depenent del Departament d’Empresa i Coneixement-. L’informe apunta que les empreses d’aquest sector facturen gairebé 520 milions d’euros directament vinculats a la IoT i ocupen 3.200 treballadors.

La Internet de les Coses (IoT) fa referència a la interconnexió digital d’objectes en diferents àmbits (ja siguin domèstics, industrials, urbans, etc.), que recullen informació per després analitzar-a de manera centralitzada i facilitar la presa de decisions. Així, està formada per sensors que recullen les dades, les xarxes per establir aquestes connexions sense cables, i el big data i l’analytics per processar la informació.

Segons l’estudi, les 251 empreses catalanes d’aquest sector són tant startups com empreses madures que compten amb línies de negoci especialitzades en la IoT. El 63,8% de les empreses tenen menys de 10 anys de vida, mentre que el 53,6% són pimes. Es tracta d’un sector fortament internacionalitzat, ja que el 38,6% de les empreses del sector a Catalunya són exportadores, mentre que el 10% compten amb filials a l’estranger.

Pel que fa a l’àrea de negoci, el 31,3% de les empreses a Catalunya es dediquen al desenvolupament de plataformes i software, un 30,5% a la integració (integren sensors i components dins de dispositius per dotar-los de la tecnologia IoT) i un 24,1% a la consultoria. D’altra banda, un 10% són fabricants de sensors i el 4% empreses que gestionen i ofereixen xarxes o infraestructures d’IoT. A més, l’informe apunta que a Catalunya hi ha centres tecnològics i grups de recerca altament especialitzats en aquesta tecnologia.

D’acord amb l’estudi, actualment es calcula que hi ha més de 17.000 milions de dispositius connectats arreu del món (com sensors, telèfons intel·ligents o electrodomèstics) i que s’arribarà als 21.500 el 2025. Quant als principals camps d’aplicació de les tecnologies d’IoT, l’estudi subratlla que ja es troben solucions disponibles en l’àmbit de les smart cities (control d’ocupació del transport públic, informació d’aparcament en temps real, per exemple), les smart homes (termòstats intel·ligents, seguretat de la llar), la mobilitat (ajudes a la navegació i optimització de rutes, vehicle connectat), la indústria (control de processos i supervisió d’estocs o gestió de la cadena de fred), el gran consum (informació individualitzada en temps real al canal retail), la salut (balances intel·ligents, seguiment de risc de malalties) i els subministraments (gestió de l’energia i previsió de congestió de les xarxes de llum, aigua o gas).

Fecha del Taller: