Catalunya Circular amplia les seves funcionalitats amb nou apartat de suport a l’empresa

Per tal de facilitar el coneixement i la implementació d’estratègies d’economia circular en les empreses del nostre país, ACCIÓ i el Departament de Territori i Sostenibilitat han treballat conjuntament un nou apartat de suport a les empreses en el Catalunya Circular. Aquesta nova secció servirà per aglutinar, en un espai, la informació i els recursos existents que són útils per a les empreses per tal que avancin cap a la circularitat dels seus negocis. Com a objectius concrets d’aquest nou apartat tenim:

  • Augmentar el nombre d’empreses que tenen en compte estratègies d’economia circular, especialment les PIMES.
  • Facilitar l’accés a consultores especialitzades i a les tecnologies necessàries per a la implementació d’economia circular.
  • Connectar oferta i demanda de serveis d’economia circular, al mateix temps que es promou la innovació en aquest camp.
  • Reforçar el posicionament de les empreses circulars en el mercat internacional.

Aquesta nova secció de la web ha volgut ser molt intuïtiva i segueix el model del grau de desenvolupament d’una empresa en economia circular:

  1. Inicia’t en l’economia circular: on es pot trobar la informació necessària per començar a conèixer el món de l’economia circular i els beneficis que aporta. Va enfocat a empreses que volen innovar en l’àmbit de la circularitat i necessiten formar-se, assessorar-se o familiaritzar-se amb la normativa i amb les diferents ofertes i recursos disponibles.
  2. Desenvolupa nous projectes: apartat destinat a empreses que ja estan dins el sistema circular i estan interessades en detectar les millors oportunitats per reproduir amb èxit el seu projecte o negoci circular.
  3. Finançament i subvencions: es recullen les diferents modalitats de finançament i subvencions que hi ha actualment a Catalunya i les empreses poden trobar les línies d’ajut econòmic més adients per afrontar les inversions de les seves demandes.
  4. Residu Recurs: plataforma per connectar les empreses interessades en la compra venda de subproductes, residus i matèries primeres secundàries. El seu objectiu és que el residu actual d’una empresa pugui esdevenir recurs per a una altra, allargant el cicle de vida dels recursos emprats i ajudant a la circularitat de les matèries industrials.

Fecha del Taller: