Catalunya aposta per l’economia verda i circular

Durant la celebració del Green Growth Forum, que ha tingut lloc a Cardiff (Gal·les), es va mostrar el potencial de l’anomenat “creixement verd” i de l’economia baixa en carboni, basada en els històrics acords signats a la Cimera del Clima de París el passat mes de desembre.

En aquesta trobada hi ha participat la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, que ha manifestat que els països que aposten per seguir models de creixement sostenible basat en l’economia verda i circular, l’eficiència dels recursos i la transició cap a una economia baixa en carboni, estan més ben situats per superar la crisi, atès que aquests models suposen enormes oportunitats per a la majoria dels sectors econòmics en termes de competitivitat, innovació i creació d’ocupació.

Segons Subirà, “un major nivell d’integració de la sostenibilitat dins de les economies fa que els nostres països siguin més resistents a les crisis econòmiques, socials i ambientals, i menys dependents dels materials i de l’energia”. En aquest sentit ha posat en valor l’aposta de Catalunya per l’economia verda i circular per a harmonitzar el desenvolupament econòmic amb els recursos limitats del planeta, la protecció del medi ambient i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. La secretària ha exposat l’Estratègia d’Impuls a l’economia verda i a l’economia circular com a full de ruta del Govern català, integrat de forma transversal en totes les seves polítiques. En concret, ha parlat de les cinc polítiques clau a què fa referència l’estratègia: la generació de demanda i la creació de mercats; la millora en l’accés al finançament; l’estimulació del desenvolupament de la recerca i la innovació; l’impuls de la internacionalització; i la promoció de l’ocupació i l’esperit empresarial.

Un sistema energètic baix en carboni

Subirà ha avançat que el Govern de la Generalitat vol explorar el potencial que pot tenir la creació d’estructures més institucionalitzades, com pot ser el cas d’un Consell d’Empreses per a l’Economia Verda, així com la quantificació dels beneficis econòmics, socials i ambientals d’aplicar polítiques d’economia verda als sectors econòmics líders de Catalunya. L’organisme serviria per donar suport a les corporacions que despleguen comportaments i pràctiques sostenibles.

A Catalunya s’han portat a terme diferents treballs enfocats cap a establir un sistema energètic baix en carboni, com ara el Pla d’Energia i Canvi Climàtic 2020, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica i el projecte de Llei de Canvi Climàtic. També s’han obtingut millores a través de l’Estratègia per promoure l’activació de la gestió forestal sostenible a través de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola; l’Estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis i el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat; o el Pla d’acció per a l’eficiència energètica a la indústria, entre d’altres.

Fecha del Taller: