Casa Àsia i BCL signen un conveni de col·laboració

Casa Àsia i l’associació Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) han signat un conveni de col·laboració en virtut del qual acorden impulsar iniciatives i programes conjunts que vagin en benefici de la promoció i del desenvolupament del seus objectius en relació amb la regió d’Àsia i el Pacífic. L’acord té una durada inicial de tres anys.

El conveni, signat pel president de BCL, Pere Navarro i pel director general de Casa Àsia, David Navarro, estableix un marc de col·laboració que permetrà aprofitar el  potencial i els recursos d’ambdues institucions. En concret, les àrees generals de col·laboració que poden ser d’interès  mutu tenen a veure amb aquelles iniciatives que afavoreixin la internacionalització del sector logístic català, el desenvolupament del comerç entre l’Àsia i Catalunya, i un increment del coneixement de Catalunya a l’Àsia i de l’Àsia a Catalunya.

Entre es objectius marcats per BCL es troben la projecció exterior de les fortaleses logístiques de Barcelona i Catalunya: ubicació privilegiada, a la Mediterrània i al sud d’Europa, per on passen els grans fluxos comercials entre Àsia i Europa; infraestructures modernes i amb capacitat suficient; i serveis especialitzats i competitius. En conseqüència, l’associació treballa per captar operadors globals i inversions que generin nova activitat econòmica i reforcin encara més el sector logístic català.

Gràcies a aquest conveni, Casa Àsia passa a ser soci de ple dret de Barcelona Centre Logístic podent així participar en el gruix d’activitats que duu a terme BCl, mentre que els seus socis podran prendre part de les activitats que organitza Casa Àsia, especialment aquelles relacionades amb el desenvolupament econòmic, com poden ser sessions sobre l’e-commerce a la Xina  o sobre protocol de negocis en diversos països asiàtics, a més de tenir accès als seus butlletins econòmics o participar en visites de delegacions asiàtiques.

Perfils

BCL treballa per a la millora de la competitivitat i la promoció de Catalunya com a plataforma logística euromediterrània. Està integrada per les principals empreses privades i públiques del sector logístic i per associacions professionals, entitats dedicades a la formació i a la innovació, així com altres organismes i institucions d’investigació i desenvolupament industrial, econòmic i logístic. BCL, a través dels seus diferents comitès, és un fòrum d’anàlisi, debat i reflexió dels professionals sobre el present i el futur del sector logístic de Catalunya.

Casa Àsia és un organisme de diplomàcia pública integrat pel Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Barcelona i de Madrid. Aquesta institució té  per objectiu contribuir a un millor coneixement i a l’impuls de les relacions entre les societats d’Àsia, el Pacífic i Espanya, en l’àmbit institucional, econòmic, cultural i educatiu, a més a més d’apropar i facilitar l’intercanvi de culturesi projectes d’interès comú. En tots aquests anys, la institució s’ha convertit en un referent i lloc de trobada al nostre país d’una de les regions més dinàmiques del món: Àsia-Pacífic.

Fecha del Taller: