Campanya per reduir l’impacte ambiental derivat del comerç electrònic

La Generalitat ha engegat una campanya a la xarxa per conscienciar la ciutadania de l’impacte ambiental derivat del comerç electrònic. Un impacte que, en general, no està interioritzat i que es vol posar sobre la taula perquè es pugui tenir en compte a l’hora de consumir. Amb el lema “Compres online? Redueix l’impacte offline”, el Departament de Territori i Sostenibilitat ofereix recomanacions i bones pràctiques per comprar a la xarxa.

Segons les darreres dades disponibles a l’Idescat, corresponents a  l’any 2016, més d’un 30% de la població realitza alguna compra en línia, representant un significatiu increment del 14% respecte l’any anterior. Aquell any també es va registrar un important augment de la freqüència de compres de cada persona usuària. En termes absoluts, s’estima que es van realitzar un total de 38,7 milions d’operacions de compra a través d’internet. El nombre de persones que en van fer ús l’any 2016 va ser un 6,65% superior a l’any anterior, assolint els 2,25 milions d’operacions. I la tendència és a l’alça.

En una part important dels casos, les compres es destinen al domicili de qui adquireix el producte, propiciant un augment del volum de trànsit a les nostres ciutats. Un trànsit que, a les aglomeracions urbanes, és la principal font d’emissions de contaminants i de soroll.

Compres ambientalment responsables

El Departament de Territori i Sostenibilitat fa un seguit de recomanacions que contribueixen a la compra electrònica responsable:

  • Agrupar les comandes per reduir el nombre d’enviaments.
  • Triar horaris vall de trànsit –entre les 9 i les 15 hores i a partir de les 19 hores–.
  • Pactar el lliurament en les hores que s’hi és a casa. Entre el 20 i el 30% dels lliuraments són fallits perquè no hi troben ningú.
  • Pensar bé les compres per evitar devolucions que no siguin estrictament necessàries.
  • Una altra bona opció és prioritzar els punts de recollida en detriment del domicili. D’aquesta manera, les empreses de transport estalvien desplaçaments, lliuraments fallits,i també emissions.

Menys desplaçaments, menys emissions

La distribució urbana de mercaderies és un concepte clau en la configuració de les ciutats dels futur, que s’hauran d’adaptar a les noves característiques del mercat per potenciar la sostenibilitat. El paper i l’actitud de la ciutadania hi juguen també un paper estratègic. El transport de mercaderies representa al voltant del 21% del trànsit total de vehicles a la ciutat de Barcelona, que en valors absoluts es tradueix en uns 435.000 desplaçaments diaris l’any 2015.

Aquell any, en el conjunt de Catalunya, el total del transport –furgonetes i camions– van originar l’emissió de 3,7 milions de tones de CO2, contribuint al conegut efecte d’hivernacle, i 22,7 milers de tones d’òxids de nitrogen (NOx), un dels principals gasos que causen  contaminació a la ciutat.

Fecha del Taller: