Accés a la intranet

Innovació

El principal objectiu de BCL és el de millorar la competitivitat del sistema logístic de Catalunya. Per aquest motiu, creiem convenient dedicar un espai de la nostra web a la
innovació, posant l'èmfasi en facilitar el camí de les empreses cap a la transformació tecnològica i l'agilització dels processos d'innovació dins les organitzacions.
D'una banda, posarem en contacte els socis de BCL amb aquelles entitats, institucions i centres gestors, tant públics com privats, que tenen la tasca d'investigar i aportar innovacions tecnològiques a les empreses en general i al sector logístic en particular.

D'altra banda, aquest espai pretén ser una referència per al desenvolupament de solucions i eines innovadores i col·laboratives. Pretenem facilitar que les empreses participin i col·laborin en projectes d'innovació que siguin útils i aplicables en el seu àmbit d'activitat.

I, finalment, aquest espai dedicat a la innovació ha de servir perquè la comunitat logística, a més d'accedir a instruments d'innovació, pugui captar i retenir el talent professional i humà, que és indispensable per al futur de qualsevol organització.