Accés a la intranet

Estudis sectorials

Aquesta secció s'anirà nodrint de tots aquells estudis relacionats amb el sector de la logística que des de BCL considerem de rellevància. L'objectiu és anar construint un arxiu d'estudis i informes en diversos idiomes en què l'usuari podrà trobar documents que aporten informació, dades i anàlisi en àmbits de màxima actualitat com la distribució urbana de mercaderies i la darrera milla, la logística de l'e-commerce, la digitalització, la sostenibilitat, el transport intermodal, la mobilitat urbana, les noves tecnologies aplicades a la logística i un llarg etcètera.
Talento Digital 2019

27 desembre, 2019

Digital Talent Overview 2019.  Autor: BARCELONA DIGITAL TALENT.   Año: 2019.   Idioma: inglés.

Estrategia blockchain en Catalunya

9 desembre, 2019

L’estratègia blockchain a Catalunya.  Autor: GENERALITAT DE CATAUNYA, DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.   Año: 2019.   Idioma: catalán.

La logística inversa del e-commerce: del reto a la oportunidad

4 desembre, 2019

La logística inversa del e-commerce: del reto a la oportunidad.  Autor: CBRE.   Año: 2019.   Idioma: castellano.

BREXIT: balance de situación y perspectivas

2 desembre, 2019

BREXIT: balance de situación y perspectivas.  Autor: BANCO DE ESPAÑA.   Año: 2019.   Idioma: castellano.

Gemelos digitales en logística_parte 1

29 novembre, 2019

Digital Twins in Logistics.   Autor: DHL TREND RESEARCH.   Año: 2019.   Idioma: inglés.

Gemelos digitales en logística_parte 2

29 novembre, 2019

Digital Twins in Logistics.   Autor: DHL TREND RESEARCH.   Año: 2019.   Idioma: inglés.

Logística en Catalunya

23 novembre, 2019

Logistics in Catalonia. Autor: CATALONIA TRADE & INVESTMENT, GENERALITAT DE CATALUNYA.   Año: 2019.   Idioma: inglés.

La logística de almacenamiento a temperatura controlada

17 novembre, 2019

La logística de almacenamiento a temperatura controlada.  Autor: CBRE.  Año: 2019.  Idioma: castellano.  

Balance del presente y futuro de la movilidad en la ciudad de Barcelona

12 novembre, 2019

Balanç del present i futur de la mobilitat a la ciutat de Barcelona.  Autor: CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA.   Año: 2019.   Idioma: catlaán.

Plan de Movilidad Urbana de Barcelona 2019-2024

29 octubre, 2019

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona PMU 2019-2024. Procés participatiu.   Autor: AJUNTAMENT DE BARCELONA.   Año: 2019.   Idioma: catalán.

1 5 6 7 8