Accés a la intranet

Estudis sectorials

Aquesta secció s'anirà nodrint de tots aquells estudis relacionats amb el sector de la logística que des de BCL considerem de rellevància. L'objectiu és anar construint un arxiu d'estudis i informes en diversos idiomes en què l'usuari podrà trobar documents que aporten informació, dades i anàlisi en àmbits de màxima actualitat com la distribució urbana de mercaderies i la darrera milla, la logística de l'e-commerce, la digitalització, la sostenibilitat, el transport intermodal, la mobilitat urbana, les noves tecnologies aplicades a la logística i un llarg etcètera.
CBRE – Market view Mercado Logístico de Cataluña

15 maig, 2020

CBRE – Market view Mercado Logístico de Cataluña

Informe de tendencias de empleo y talento 2019

16 mar, 2020

Informe de tendencias de empleo y talento 2019. Logística y transporte. Autor: FORO DE LOGÍSTICA. Año: 2019. Idioma: castellano.  

Guía del coronavirus para la logística

13 mar, 2020

Guía del coronavirus para la logística.   Autor: UNO, UGT y CCOO.   Año: 2020.   Idioma: castellano

Evolución socioeconómica en el Área Metropolitana de Barcelona

3 mar, 2020

Flaix Metropolità 2019.   Autor: AMB y CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA.   Año: 2020.   Idioma: catalán  

Flaix Metropolitano 2019

3 mar, 2020

Evolución socioeconómica en el Área Metropolitana de Barcelona.   Autor: AMB y CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA.   Año: 2020.   Idioma: catalán

Índice Europeo de Oportunidades Logísticas Portuarias

3 mar, 2020

European Port Logistics- Where Next To Invest?.   Autor: Savills.   Año: 2020.   Idioma: inglés

Evolución y perspectivas de e-commerce para 2020

1 mar, 2020

Evolución y pwerspectivas de e-commerce para 2020.   Autor: Kanlli.   Año: 2020.   Idioma: castellano

Índice de mercados logísticos emergentes

24 febrer, 2020

Agility Emerging markets logistics Index 2020.   Autor: Agility.   Año: 2020.   Idioma: inglés

MarketView Logístico España – 2019

19 febrer, 2020

MarketView Logístico España – 2019. Informe sobre la oferta, la demanda y la contratación de espacios logísticos en España.   Autor: CBRE.   Año: 2020.   Idioma: castellano

Índice de movilidad sostenible

7 febrer, 2020

Índice de movilidad sostenible.   Autor: IDENCITY.   Año: 2020.   Idioma: castellano.

1 2 3