Accés a la intranet

BCL CLUB

BCL CLUB és un nou espai que ofereix als socis de BCL informació molt diversa sobre diferents activitats i serveis relacionats amb la logística.

Per a això, BCL ha signat una sèrie de convenis de col·laboració amb diferents entitats i empreses a través dels quals els socis de BCL i els professionals vinculats podrán beneficiar-se de condicions més avantatjoses per accedir a múltiples activitats d’interès, com ara: cursos, seminaris i tallers, jornades i conferències, formació en logística, presencial i on line, visites a empreses, consultoria, biblioteca digital de llibres, estudis i publicacions, participació en fires i esdeveniments del sector o accés a programes de suport a la innovació i al desenvolupament tecnològic.

BCL ja ha signat convenis de col·laboració amb: BCN Formació Professional, Centro Español de Logística (CEL), ICIL, SIL, Barcelona Meeting Point, Barnamarketing, Marge Books, Clúster Digital de Catalunya, Rail Group, Casa Àsia, Universitat Abat Oliba CEU i Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya.

L’objectiu final que ha guiat a BCL a establir aquests convenis de col·laboració és el d’oferir a les empreses i organitzacions del sector logístic vinculades a BCL una sèrie d’eines que contribueixin a millorar la seva competitivitat.

Els convenis de col·laboració permetran accedir a activitats en millors condicions econòmiques, d’una banda, i, de l’altra, participar en altres activitats obertes en exclusiva als socis de BCL o bé compartides amb altres organitzacions.

BCL CLUB és un nou espai dinàmic en què s’aniran incorporant noves activitats i promocions en funció dels acords de col•laboració que BCL vagi signant amb altres entitats i organitzacions.